ГРАДЪТ - Градска среда и инфраструктура


Право да участват в него имат български студенти и млади професионалисти - архитекти и инженери на възраст до 35 г., възпитаници на български и чуждестранни университети. Приемат се индивидуални и екипни проекти, като всеки участник или група от участници могат да подадат от 1 до 5 проекта в една или повече категории.

Целта на конкурс "Градът" е да се изследват добрите практики в глобален мащаб и чрез използване на иновативни решения да представят идейни проекти за градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда и различни по функции решения за сгради и оригинални вътрешни пространства.

Краен срок за регистрация на идейни проекти в конкурс "Градът" в категория „Градска среда и инфраструктура” - 14 юни 2018 г.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, включващо доказани архитекти и инженери и представители на водещите компании в сектора:

Критериите за оценяване са: иновативност, реализуемост, социално значение и презентация.
 

График


 
 • 20.02.2018

  Обявяване на конкурса


   
 • До 1.03.2018

  Популяризиране на конкурса сред потенциални участници и партньори

   
 • До 14.06.2018

  Набиране на проекти в конкурса

   
 • От 16.06.2018 до 25.06.2018

  Журиране

   
 • 12.07.2018

  Изложба и награждаване на отличените проекти в Sofia Event Center

   
 •  

Награден фонд


Участници с инженерни проекти:
Първа награда "Градска среда и инфраструктура"
1000 лева
Втора награда "Градска среда и инфраструктура"
500 лева

Участници с архитектурни проекти:
Първа награда "Градска среда и инфраструктура"
1000 лева
Втора награда "Градска среда и инфраструктура"
500 лева запиши се за участие

Кандидатурите в конкурса се подават на email:

submissions@thecityacademyawards.bg чрез dox.bg или друг файл организатор сайт.

Изисквания за оформление на кандидатурите:

ЗА АРХИТЕКТИ:
Две табла, представящи проекта (колаж, съдържащ визуализации, текст и др.) Формат А2 (420 x 594мм), файл PDF или tiff, CMYK, 300 dpi (принт файлове, с които ще участвате на изложбата).
Tекст, описващ проекта, от 300 до 500 думи.
Три визуализации от проекта, 72 dpi за публикация на сайта/facebook.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на изложбата).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).
Моля, изпратете всички файлове в zip формат, наименуван с вашето „име_презиме“ . Отделни файлове ще бъдат автоматично дисквалифицирани. Кандидатури неотговарящи на горните изисквания, няма да бъдат разглеждани.

Краен срок за регистрация и изпращане на проект – 14.06.2018 г.

ЗА ИНЖЕНЕРИ:
Визуализации на схеми и чертежи по проекта (при възможност).
Tема и текст, описващ проекта, от 300 до 500 думи / 1000 знака. Той ще се използва за публикация, моля, уверете се, че напълно описва проекта.
Ваша  портретна снимка (ще се използва за визитката ви на изложбата).
Кратка информация за автора: университет, месторабота и др. (кратко резюме).

Краен срок за регистрация и изпращане на проект – 14.06.2018 г.

Участието е безплатно.