Проект 1: Концертна Зала

Sofia Grand Station Hall, УАСГ, София


за проекта


Концертна Зала
Sofia Grand Station Hall

Символизъм и формообразуване.

До краят на Втората световна война зоната за проектиране е била жилищен квартал, разрушен по време на бомбардировките над София. Тозижилищен квартал се приема като основен формообразуващ елемент с концепция за “връщане на спомена за миналото”.
Така нареченият URBAN BLOCK, заедно с междублоковото пространство се превръщат в концертна зала: междублоково пространство -> зала като събирателен и притегателен център, а отделните сгради като обслужващи залата помещения, които гравитират около нея.
Kато насочващ елемент за ориентация на сградата служи оста ЦЕНТРАЛНА ГАРА - ГРАДИНА АЛЖИР - ВИТОША.
Като обем сградата се стреми да доминира над обкръжаващите я сгради, имайки се предвид нейната функция. В същото време трябва да бъдев хармония с централна гара, което личи освен в ориентацията, но и в подбора на материалите по фасадата.

Концертна зала
Сградата се развива на 5 нива - сутерен, партер и 3 надземни етажа и  разполага с две концертни зали:
  • Голяма концертна зала - 1014 места за посетители
  • Камерна зала - 248 места за посетители
От партера до вторият етаж са разположени помещения обслужващи двете зали, като репетиционни, съблекални, складове и тоалетни.
Във фоайето, в близост до централният вход за посетители, се намира голямо гардеробно помещение, а под камерната зала е разположен бар за посетители. Освен помещенията по изискване към залата са добавени и малки допълнителни функции, които трябва да донесат допълнителни приходи към залата.
На южната страна на сградата имаме малка галерия. Над камерната зала се намира евент център.
На последният, трети етаж, има бистро, с бар и голяма тераса с гледка към Витоша. Сутерена е зает от подземен паркинг със 134 места за паркиране и технически помещения.

Материали и конструкция
Конструкцията на сградата е метална като до кота нула всички елементи на носещата конструкция са стоманобетонови. Стените са изпълнени чрез послоен монтаж. За междуосово пространство е използван модул 6М.
Материалите в сградата са подбрани, така че да осигурят оптимална микро среда за нормално протичане на дейностите в нея. Стените около залите са изолирани по такъв начин, че да предодвратят навлизането на въздушен и ударен шум. За изолация от въздушен шум  от външната среда са взети мерки още на  фасадата, затова тя е облицована с предварително отляти плочи от бетон, които отразяват по-голямата част от въздушният шум и не позволяват навлизането му в пространствата около залата.
Същото решение е приложено отново и в отворените за посетители пространства, като за пълното изолиране на залата в стените имаме звукоизолация, Облицовката вътре в залите е дървена, но тъй като дървото вибрира при ниски честоти, то е прикрепено към гипсова основа, която има отлични показатели при употреба в зални пространства.
Решението на фасадата за употреба на бетон идва и от изследване на централна гара, като се има за цел да отразява същността на концепцията “връзка на минало и настояще”. Конструкцията на гарата до скоро е била с видим бетон, а сега този бетон е боядисан в бяло, като за козирката на сградата е използвана бяла метална обшивка.
Именно това са материалите и цветовете използвани в концертната зала, каращи я да работи в хармония с централна гара.
Бетоновите панели са от UHPC (Ultra High Performance Concrete), тъй като той има многократно по-голяма якост от стоманобетона, не е необходимо изграждане на допълнителна конструкция при употребата му. Панелите са самоносещи се и издържат на големи натоварвания. Това намалява разхода на метал.

Автор


Кристиян Топчиев

Университет: УАСГ, София

Година на обучение: 2012-2018

Месторабота: ZOOM Studio