Проект 3: КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА НОВ ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ

., УАСГ, София


за проекта


КОНЦЕПЦИЯ:

ЦЕЛТА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКСА Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДИННА И ЦЯЛОСТНА СТРУКТУРА С ХАРАКТЕРНА,ЗАПОМНЯЩА СЕ  ВИЗИЯ,КОЯТО Е ПОДЧИНЕНА НА СРЕДАТА. ИНТЕРЕСНА И АТРАКТИВНА ОТ РЯАЗЛИЧНИ НИВА НА ВЪЗПРИЯТИЕ, КОНЦЕПЦИЯТА СЕ БАЗИРА ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ „ОГРАНИЧНО“ РАЗПОЛОЖЕНИ СГЛОБЯЕМИ ОБЕМИ, СВЪРЗАНИ ПОМЕЖДУ СИ СЪС СТЪКЛЕНИ КОРИДОРИ. ЦЕЛТА Е ПОСТИГАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, НЕНАТРАПЧИВА СРЕДА, КОЯТО ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МОДЕРЕН ЦЕНТЪР НА БОРОВЕЦ СЪС СЪВРЕМЕНЕН ОБЛИК. С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕМИТЕ СЕ ПОСТИГАТ ПО ГОЛЕМИ ПЛОЩИ НЕОБХОДИМИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СГРАДИ И СЕ ОСИГУРЯВА ГЪВКАВОСТ ПРИ РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ.

ИЗГРАДЕНАТА АЖУРНА СРЕДА ОБЕДИНЯВА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ЗА ГРУПОВИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЕДНОВРЕМЕННО СЪЗДАВАЙКИ ОБОСОБЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ОТДЕЛНИ СТРУКТОРИ В ГРАНИЦИТЕ НА КОМПЛЕКСА. СЪЩЕСТВУВАЩАТА КЛЕТЪЧНА СТРУКТУРА БЛАГОПРИЯТСТВА ЛЕСНАТА  КОМУНИКАЦИЯ И ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ В ПЕРИМЕТЪРА НА “ЗЛАТНИЯ ТРИЪГЪЛНИК”. РЕДУВАНЕТО НА ВИТРИНИ,СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПЛЪТНИ СТЕНИ В СТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПЛЕКСА РАЗНООБРАЗЯВА СРЕДАТА, КАТО ТАКА БЛАГОПРИЯТСВА ЛЕСНАТА ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ВХОДОВЕ И РАЗДЕЛЯНЕ НА ПУБЛИЧНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДИТЕ.
ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ СЛЕДВАНИ ПРЕЗ ВСИЧКИ ИДЕЙНИ ЕТАПИ ОТ ПРОЕКТИРАНЕТО СА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО И ВИЗУАЛНО ОТВАРЯНЕ НА ЗОНАТА И ПАРКА ЧРЕЗ РЕХАВО ЗАСТРОЯВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ И ПО-ПЛЪТНО В ЦЕНТЪРА, КАКТО И ЗАПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПЕШЕХОДНИ ТРАСЕТА И ПОДХОДИ. ОПТИАМЛНОТО РЕШЕНИЕ Е ИЗВЕДЕНО ЧРЕЗ НАДРЕБНЯВАНЕ НА ПЛОЩНИТЕ ОБЕМИ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНИ, УСТОЙЧИВИ И МАКСИМАЛНО ЩАДЯЩИ ОСОБЕНОСТИТЕ НА СРЕДАТА.

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВНИЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕН) ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП ДО КОМПЛЕКСА ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВА ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА КОМПЛЕКСА ОТ СТРАНАТА НА  ХОТЕЛИТЕ ”РИЛА”  И “САМОКОВ”,КЪДЕТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА Е РАЗПОЛОЖЕН ПЛОЩАД ЗА ГРУПОВИ МЕРОПРИЯТИЯ. ПЕШЕХОДНАТА АЛЕЙНА МРЕЖА ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ ЗАГРАЖДАЩИ ”ЗЛАТНИЯ ТРИЪГЪЛНИК”, А ОСНОВНИЯ ДОСТЪП ЗА АВТОМОБИЛИ Е ЧРЕЗ ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, РАЗПОЛОЖЕН ОТ СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА ИМОТА И С КАПАЦИТЕТ  180 ПАРКОМЕСТА.


ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ:

НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО НИВО В ЗОНАТА СЕ ПРЕДВИЖДА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗДЕЛЕНИЯ:
ТЪРГОВИЯ И ХРАНЕНЕ – РАЗПОЛОЖЕНИ ПРЕДИМНО ПО ПЕРИФЕРИЯТА НА ПАРКА
АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗПОЛОЖЕНА В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ВХОД КЪМ ЦЕНТЪРА И С ПРЯКА ВИДИМОСТ ОТ ОСНОВНАТА ПЕШЕХОДНА АРТЕРИЯ ЗА РАЙОНА
КУЛТУРА – СМИСЛОВО И ВИЗУАЛНО ОТДЕЛЕНИ ОБЕМИ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЗОНАТА,
РЕКРЕАЦИЯ – РАЗПОЛОЖЕНИ В ИЗВЕСТНА БЛИЗОСТ ДО ЗОНИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ И ХРАНЕНЕ, С КОИТО ДА СПОДЕЛЯТ ОБЩО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

КОНСТРУКТИВНО  РЕШЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДИТЕ Е СГЛОБЯЕМА,СКЕЛЕТНА,СТОМАНЕНА.

ВЪНШНИТЕ СТЕНИ СА С ДЕБЕЛИНА 30см. И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО СИСТЕМА ЗА ПОСЛОЕН МОНТАЖ С ФАСАДНО РЕШЕНИЕ ОТ ФИБРОЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ.

ВЪТРЕШНИТЕ СТЕНИ СА С ДЕБЕЛИНА 12.5см. И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО СИСТЕМА ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО.

УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПЛОЩ ИМОТ:                                                                                                20 048м²               

ЗАСТРОЕНА  ПЛОЩ :                                                                                   3 675м²

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ НАД ТЕРЕНА:                                  3 700м²

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ :                                                            9 700м² 

КИНТ:                                                                                                           0,18 

ПЛЪТНОСТ:                                                                                                   18%    

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:                                                                                            44%  

 

ЛЕГЕНДА:

1.ТЪРГОВЯ И ХРАНЕНЕ                                                                               2180 м²
2.АНДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                497 м²   

3.СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ                                                                              402 м²  

4.ИНФОРМАЦИЯ,ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА И ИЗКУСТВА            596 м²
5.ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ                                                                              6 000 м²

6.АЛЕЙНА МРЕЖА                                                                                      11228 м²   

Автор


Антон Димитров, Шабан Шабан

Университет: УАСГ, София