Проект 6: Развитие на системата от публични пространства в централна градска част

., УАСГ, София


за проекта


ВЪВ ВРЕМЕНА НА ЗАБЪРЗАН НАЧИН НА ЖИВОТ, УЛИЦИТЕ, ПЛОЩАДИТЕ И БЕЗИСТЕНИТЕ С ЧОВЕШКИ МАЩАБ СА УБЕЖИЩЕ ЗА ТАКА ЖЕЛАНАТА ПОЧИВКА, МЯСТО ДА СЕ ОТКЪСНЕМ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ И СИВОТО ЕЖЕДНЕВИЕ. ЧАСТ ОТ ТЕЗИ УЛИЦИ В СЪВРЕМЕННА СОФИЯ СА УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ, УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМА И УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ, МАКАР И ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗАНЕМАРЕНИ И НЕ РАЗКРИВАЩИ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ.

ИЗБРАНАТА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЗРАБОТКА Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАДА, А ИМЕННО НЕПОДДЪРЖАНИ УЛИЦИ, ЛОШО СЪСТОЯНИЕ НА НАСТИЛКИТЕ В ПЕШЕХОДНИТЕ ЗОНИ, ЗАНЕМАРЕНИ СГРАДИ ЧАКАШИ СВОЯ КРАЙ, НЕДОСТИГ НА МЕСТАТА ЗА ПАРКИРАНЕ, НЕПОДЪРЖАНИ И ГРОЗНИ ТЪРГОВСКИ ПАВИЛИОНИ, УЛИЦИ ЗАГУБИЛИ СВОЯ ЧАР В СИВОТА БЕЗ МЯСТО ЗА УЛИЧНО ИЗКУСТВО.

НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ

 • ОБНОВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И БЕЗИСТЕНИ
 • ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА УЛИЧНО ИЗКУСТВО
 • ПОДМЯНА НА НАСТИЛКИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ, СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА
 • РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ЗОНА ОКОЛО ГРАДИНКА „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“
 • УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПАРКОМЕСТАТА
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

РЕДУЦИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ – НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ И ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“.
УЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ СТАВА ПОДЗЕМНА В ЗОНАТА ОТ УЛ. „ГЕН ПАРЕНСОВ“ ДО УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“
УЛ. „ГЕН. ПАРЕНСОВ“ СЕ ОТВАРЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ.

НАСТИЛКИ

В ПРОЕКТЪТ СЕ ПРЕДВИЖДА ЦЯЛОСТНА ПОДМЯНА НА НАСТИЛКИТЕ ПО УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“. УЛИЧНОТО ПЛАТНО Е НА ЕДНО НИВО С НИВОТО НА ТРОТОАРА, РАЗДЕЛЕНИЕТО СТАВА С РАСТЕРА НА НАСТИЛКАТА, А ОТВОДНЯВАНЕТО В УЛЕИ СКРИТИ В РАСТЕРА.

ПРЕДВИЖДА СЕ ПОДМЯНА НА НАСТИЛКИТЕ  ПРИ ГРАДИНА „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“, ПЛОЩАД „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, ПЛОЩАД „СЛАВЕЙКОВ“ И ПЛОЩАД „ДЖУЗЕПЕ ГАРИБАЛДИ“. ВИЗУАЛНО НАСОЧВАНЕ С МАЩАБА НА РАСТЕРА НА НАСТИЛКАТА ПРИ УШИРЕНИЯТА ПО УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“.

ПРЕДВИЖДАТ СЕ НОВИ СГРАДИ ДОПЪЛВАЩИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯ ОБЛИК. ПОПЪЛВАНЕ НА КАЛКАННИ СТЕНИ, КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА КАЛКАНИТЕ.

ПРЕДВИЖДАНЕ НА НИСКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ПРИ ФИЗИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ И ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО НА ПЛОЩАД СЛАВЕЙКОВ.

 

ГРАДИНА СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

 

НАЗЕМНО НИВО

 • ПРЕМАХВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПАВИЛИОНИ ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ.
 • ПРЕДВИЖДА СЕ ПОКРИТО ПРОСТРАНСТВО ЗА КАФЕНЕ ПО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЦЪРКВАТА
 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНА ПЛОЩ С ДЪСЧЕН ДЕКИНГ ПО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЦЪРКВАТА
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДА С ЛЕКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ СЛУЖЕЩА ЗА ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО КЪМ ПОДЗЕМНОТО ТЪРГОВСКО НИВО ЮЖНО ОТ ЦЪРКВАТА
 • ОФОРМЯНЕ НА ТЪРГОВСКА ЗОНА НА ПОДЗЕМНО НИВО
 • ЗА ОСНОВНЕН ВХОД СА ПРЕДВИДЕНИ ДВА ЕСКАЛАТОРА ПРИ НОВОПРОЕКТИРАНАТА ГАЛЕРИЙНАТА ЧАСТ ВЪВ ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО, ПРЕДВИЖДАТ СЕ 5 БРОЯ АСАНСЬОРА
 • ПРЕДВИЖДА СЕ КОНФЕРЕНТЕН БЛОК
 • В ПРОЕКТА Е ЗАЛОЖЕН ПАРКИНГ ЗА 101 АВТОМОБИЛА, ПАРКИРА СЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПАРКИНГ СИСТЕМИ НА ДВЕ НИВА
 • ПРЕДВИДЕНИ СА ДВА ВХОДА ДИРЕКТНО ОТ УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“.
 • ДВЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЗОНАТА НА ПАРКИНГА ПРИ СТЪЛБИЩНИТЕ КЛЕТКИ И ДВЕ В ТЪРГОВСКАТА ЧАСТ

ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

ПРЕДВИДЕНА Е ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕ ТЕЛА В ОБХВАТА НА РАЗРАБОТКАТА.

НОВО ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИ И ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ, КАТО ЦЕЛТА Е ПОДЧЕРТАВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА.

ПОДМЯНА НА ВСИЧКИ ПАРКОВИ ЕЛЕМЕНТИ С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЕДИНСТВО В СРЕДАТА.

Автор


Павел Марков Добрев

Университет: УАСГ, София

Година на обучение: 2018