Проект 11: Kladno

Международен студентски конкурс "Мулти-Комфортна Къща" - Isover 2018, Висше строително училище „Любен Каравелов“ – гр. София, София


за проекта


DhowDunes

Международен студентски конкурс "Мулти-Комфортна Къща" - Isover 2018

Град Кладно е разположен в Среднобохемския край на Чехия и се намира на 25км северозападно от столицата Прага, а населението на града е под 70 000 жители. Ситуацията представлява зелено петно в междублоково пространство, непосредствена близост до центъра на града. Проектното решение, освен подновен модерен парк, предвижда паркинг на подземно, разположен под водното огледало от северната част.

Всички връзки за комуникация в парка са подчинени на математическа диаграма на Вороной.  Избраните точки са избрани и зависят от околните сгради, алеите от другата страна на улицата и околните сгради.

Разделяне на зони:
Зона 1 – растителност, място за пикник, почивки, арт инсталации

Зона 2 – детска площадка, стена за катерене, мембранна структура за засенчване

Зона 3 – павилион, изложбени площи, място за събиране, слънцезащита, защита от дъжд и сняг

Зона 4 – растителност на високо, място за почивка, опознаване на парка от високо, събиране на дъждовна вода, вечерни събирания

Зона 5 – водно огледало, фонтан, мъглист фонтан, временни инсталации, временен щанд, базар, ледена пързакла, площад

Павилионът, наречен Въздушна растителност (Aerial Greenery) е в центъра на този парк, разположен между най-важните връзки. Когато бъде забелязан, изглежда като оазис обграден от пустинен път. За настилката е с пясъчна текстура, изпълнена от усилена полимерна замазка (polypaement).

Осовото разстояние между колоните на павилиона е 3х3м с много тънки колони, носещи извития покрив. Някои от тези колони пробиват бетоновата черупка и достигат второ ниво, където са покрити с растения и по този начин имитират една уединена мини гора. На места отворите са по-големи и позволяват на светлината да прониква като тънки пробивни лъчи.

Долното ниво е със закачени хамаци и отворени пространства, на които всеки може да остане. Горното ниво е повече за наслада на природата и покритите краища на покрива допринасят за това. Почти незабележим парапет в ядрото ограничава посетителите до безопасната зона.

При отводняването на покрива, част отстоманените колони поемат водата и я отвеждат в подземен резервоар, а останалите колони могат да изпомпват водата към горната зеленината и да я напояват.

Непрекъснати пейки, около зелените острови  са основние места за сядане. Сядането под павилиона е плътно и каменно с вградена система за затопляне и разтапяне на ледове. На павилиона сядането е с подобна форма, но е ажурно и осветява пода, разпръсквайки разсеяна светлина.

Автор


Кристиан Савов

Университет: Висше строително училище „Любен Каравелов“ – гр. София

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 2019