Проект 12: Концептуален проект за формиране на вторичен градски център

Централна гара, София, Нов Български Университет, София


за проекта


Връзката на центъра на град София със северната част на града е в основата на тази концепция за развитие.

Връщането на града на хората , създаването на удобни за пешеходците пространства, продължаването на зелените клинове от север до центъра на гр. София доминира проектното предложение.

        Кото първи етап на реализацията на тази идея е изграждането на пешеходен мост ,по продължение на бул.Мария Луиза-част от откритите публични културно-исторически пространства   в посока север и се включва в северната зона на ЖП ареала.  Моста преминава над съществуващите коловози и преминава през новата адаптирана сграда на "железопътен" музей.

        Като втори етап е реализацията на градоустройствената доминанта, която използва конструктивната възможност ,която дават двете спирални рампи към подземния гараж пред гарата. В този етап влиза и изграждането на търговко-рекреационния над подземния гараж. На този етап международната автогара се премества северно от централна автогара. Терена на предгаровия площад се застроява с нови сгради , формиращи харектерната градска тъкан и задоволяваща новите нужди на Вторичния градски център 

        Трети етап е потапянето на пероните под земята и превръщането на  ЖП ареала в парк. С тази нова градска тъкан ,  се освобождава целата градска ос от юг (градски център) , на север (нов вторичен градски център).

        Проектът би могъл да се осъществи и като публично частно партньорство между столична община, министерство на транспорта и частни инвеститори и да се променят приоритетите при реализация.

Автор


Лъчезар Павлов

Университет: Нов Български Университет, София

Година на обучение: 2014

Месторабота: ISPDD -архитекти