Проект 13: Социално пространство

реконструкция на централна градска част в Шумен, УАСГ, София


за проекта


През 80-те години на XX-ти век в Шумен екип от архитекти начело с арх. Сиврев проектират централната градска част. Плануват го в композиционната градоустройствена ос на града Изток - Запад. Значение за това направление има и релефа, на който е разположен. По тази ос е и основната пешеходна улица, която тангира новия комплекс. Екипът работещ по заданието се възползва от възможността да представи първия за града площад от такъв мащаб. Обемно-пространствено ситуацията е решена в едно ниско тяло, което е с функция на търговски център, едно високо тяло, което е предназначено да обслужи функциите на пощата и площад на две нива с прилежащи още две нива за паркинг.

Строителството на проекта не е завършено. Мястото остава неразвито и до днес. Основният потенциал на сградата за мен е локацията - в сърцето на града, заобиколено от основни административни и други обществено - обслужващи сгради. Затова видях възможност да развия проект, предлагащ една съвременна дневна на гражданите на Шумен, която да приюти както пространства за работа, така и за развлечение и култура.

Площадното пространство е развито на два етажа. До него достъпа се осъществява както от главната пешеходна улица, така и от успоредната на нея автомобилна артерия. Достъпът до високото тяло се осъществява от пешеходната улица, но има и връзка с площада на по-ниското ниво. Достъпът до ниското тяло е както от двете площадни нива, така и от западната част на сградата. Осъществена е така належащата и до днес връзка на града север - юг. На площадното ниво до пешеходната улица предвиждам зеленина, която е съобразена със съществуващата конструкция, а в северната част на площада предлагам дървета, които допълнително ще подчертят площадното пространство.

 Автомобилният достъп е от север. Развивам идеята от първоначалния проект за паркинг на два етажа, който има за цел да обслужи както ползвателите на сградата, така и хората в района, който е със значително за града интензивен трафик.

На ниво -4 разполагам складове и технически помещения, обслужващи сградите. На ниво -3 освен паркинга предлагам и развлекателна функция. Ниво -2 е вторият подземен спрямо пешеходната улица площад, където предлагам галерия обслужвана и зареждана от спомагателните помещения на по-ниските етажи. Тя се развива на две нива. Съществува едно полуниво (-1), където се открива гледка към площада.

Тъй като целият комплекс е разположен в близост до т. нар. Казанджийска улица, където са били разположени над 50 вида занаяти, е важно да се предложи пространство за предаване на тези занаяти под различна форма- затова предлагам занаятчийски ателиета. Друга нова функция на ниското тяло, която предлагам, е книжарница на няколко нива с пространства за работа. А на последното ниво на същото тяло предлагам зона за спорт.

Респективно в ниските етажи на високото тяло са разположени обслужващи помещения. В него предлагам сградата да се преустрои в офиси от съвременен тип - инкубатор на идеи.

В духа на изоставената сграда до ниво стоманобетонна конструкция - предложението ми за фасадно решение е от панели с фиброцимент. Допълнително предлагам няколко вертикални зелени градини, които подчертават пространсвеното решение на сградата.

Автор


Марина Желева

Университет: УАСГ, София