Проект 17: “Градонизатор”

проект за развитие на зоната около пазара “Димитър Петков” в град София, УАСГ, София


за проекта


Градоустройственият проект за зоната около пазара “Димитър Петков” дава решение на сериозният проблем с липсата на социални дейности за големият брой жители във високо- и средноетажните блокове на тези квартали. Районът страда от недостиг на публични пространства, зони за отдих и рекреация, открити и закрити места за деца, младежи и възрастни, както и разнообразни по функция обществени сгради.

Проектът е развит по следния начин:

Намерени са местата с възможност за намеса извън запазеното съществуващо застрояване, така наречените свободни площи. Те са показани във вид на модули от правоъгълна мрежа. От тях са се образували две зони, съставени от най-много модули. Всяка от тях дава началото на две перпендикулярни оси.

Използват се само модулите, които попадат в границите на двете оси. Осите групират модулите свободна площ в елементи, съставени от по един, два, три и четири модула. Различните елементи са обвързани с линии - една линия свързва всички единични, друга свързва всички двойни, трета всички тройни и четвърта - четворните.

Получените четири вида линии са адаптирани към съществуващото положение, така че да се образуват пешеходни улици, които да минават между сградите и да обвързват комуникационно всички части на зоната.

Тази мрежа създава пешеходна и визуална връзка в градоустройственото пространство и води хората до всички новопроектирани места на интерес - градините, детските площадки, междублоковите пространства, арт и спорт зоните, търговската зона с площад, бизнес зоната и новите обществени сгради.

За решаването за алеите в зелените зони и градини е използван клетъчен геометричен модел, наложен на цялата територия, даващ единно и синхронно третиране на ландшафта.

“Градонизатор” е проект, който създава от съществуващото положение единен комплекс, допълнен с нови дейности и функции, обогатяващи живота на хората.

Създадени са места, които удовлетворяват нуждите на живеещите в квартала, дават възможност за пълноценен отдих и обживяват една предимно жилищна структура с необходимата й социална активност.

Автор


Виктория Димитрова, Борислав Янков

Университет: УАСГ, София