Проект 18: УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ГРАД ТИБУРОН

., УАСГ, София


за проекта


Проектът е фокусиран върху град Тибурон в Калифорния, който се намира непосредствено на север от моста Голдън гейт, Сан Франциско. Населението на град Тибурон е почти 10 хил. души. Застроен е предимно с еднофамилни жилища. Градът е с добре запазени природни дадености – билата, характеризиращи релефа, в основната си част са незастроени и желанието на жителите е те да бъдат запазени такива. Полуостровът е „място, където да избягаш” от шумния Сан Франциско. Той притежава едни от най-хубавите гледки към околността и мостовете на залива.

Проекти за бъдещо развитие

Въпреки че градът в голяма степен е завършен като структура, все пак има няколко територии, които предстои да бъдат развивани и застроявани. В най-голямата незастроена частна собственост, по ОУП на града може да се построят до 44 жилищни единици. Собственик е Martha company, която има изготвен проект за ново застрояване. Тази земя е притежание на определена фамилия отпреди век и през последните 30 г. се водят съдебни дела с общината като все още не е получено разрешение за строеж. Като цяло сред гражданите има желание собствеността да не се застроява и дори се предлага тя да бъде закупена, за да се прибави към съществуващите резервати.

Океанографски център

В Тибурон се намира и Океанографският център към Университета в Сан Франциско. Той редовно посреща училищни групи. В бъдеще се очаква да има от 50 до 200 посетители на ден. Това означава, че той ще се превърне в място за запознаване и ангажиране на хората с темата за водата и Залива. С оглед на това е подходящо да се подобри достъпността до неговата територия и да се обвърже със съседната образователна инфраструктура.

Устройствен план за североизточния бряг

Въз основа на анализите и концепцията е разработен План за регулация и застрояване в мащаб 1:2000. Той обхваща източния край на града, включвайки Океанографския център, открити природни територии и няколко частни собствености, заедно с най-голямата - Martha property. Развити са нови квартали, скрити в гънките на релефа. Две от новите зони са жилищни, а една е обществена с образователен характер – проектирано е училище и общежития за кампуса.

 

ПРИНЦИПИ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ:

1.СЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРА НА РЕЛЕФА

2.ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КРАЙБРЕЖИЯТА

3.СЪЗДАВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ БРЕГОВЕТЕ

НА ПОЛУОСТРОВА

4.АКТИВИЗИРАНЕ НА СЛАБОРАЗВИТИЯ СЕВЕРО-

ИЗТОЧЕН БРЯГ

5.СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ЯДРА В ЦЕНТРОВАТА СТРУКТУРА НА ГРАДА

6.ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДИННИ И НЕПРЕКЪСНАТИ ПРИРОДНИ ПРОСТРАНСТВА

7.ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ КВАРТАЛИ С ИНДИВИДУАЛЕН ХАРАКТЕР

Автор


Добрин Проданов

Университет: УАСГ, София

Месторабота: Валда 90