Проект 19: ВТОРИ ЦЕНТРАЛЕН БИЗНЕС РАЙОН НА СИНГАПУР

/приложеният проект е част от дипломна работа към катедра „Градоустройство” на АФ на УАСГ от 2018г./, УАСГ, София


за проекта


Сингапур е град-държава и глобален център на търговията и финансите, определян за един 10-те най-важни икономически центрове на планетата. Островната държава с площ от 720 кв. км и население от 5.7 млн. души е световен лидер в качество на живот, иновации и развитие, като разполага с 3-тия най-висок БВП на глава от населението.

            Правителственият проект за втори градски център на Сингапур е един от най-мащабните в историята на страната. Представлява концепция за обществено-жилищна зона от нов характер с комуникативна локация - разположена в един от най-модерните и гъстонаселени райони на града - Джуронг. Намиращ се на съществуващата магистрала към границата с Малайзия, на теренът ще бъде разположена и крайната гара на високоскоростната ЖП линия Сингапур - Куала Лумпур, която се очаква да влезе в експлоатация през 2026г. и заедно с летището да бъде международният вход към страната. Чрез проекта би се създал и значим транспортен възел, улесняващ връзките на градско ниво и имащ капацитета да поеме комуникациите на десетките хиляди ежедневни пътуващи от и до работните си места в предвидените комплекси от офис сгради, пътниците по международната железопътна линия, потенциалните клиенти на зоните за обществено обслужване и търговия, както и туристите, които биха били желани гости в този нов забележителен район на града.

            Вторият централен бизнес район на Сингапур е начинание, което управата на града действително ще реализира. По-голямата част от проектната територия се намира върху съществуващо голф игрище, което бива затворено през лятото на 2017г като част от действителната подговка за строителството на този делови център от световна величина.

            Представеният мой проект е развит по условията и идеите на международен градоустройствен конкурс, състоял се през лятото на 2017г. и организиран от градските власти на Сингапур. Наложените цели от управата е да се създаде един многофункционален район на града, съчетаващ в себе си делови, жилищни и търговски функции, зелени , водни и пешеходни територии, места за отдих и култура. Желае се решение с изявена композиция, сериозни показатели на застрояване и отличителен силует. Проект, който чрез съществуващите и новопроектирани комуникации да се вплете в гъстонаселената градска тъкан на Сингапур и да се превърне във втория притегателен център на острова след историческия обществено-делови център.

            Акценти в настоящото проектно решение са местоположението на парка и наличните главни комуникации - метростанция и магистрала, както и предвидените комуникации - две нови метростанции и железопътна гара. Композицията се решава чрез две пресичащи се в централно пространство главни оси, наситени с пешеходни пространства и зеленина. Оста по направление изток-запад свързва парка край езерото с новопредвидена метростанция от , а другата ос свързва съществуваща метростанция oт север с нова от юг. Около централния площад се разполагат най-високите офис сгради и железопътната гара, която заедно с метростанция, магистралата и паркинги оформя транспортен възел, свързан с топли връзки. Покрай двете оси се създават площи за търговия и обществено обслужване, а в периферията на територията се намират свързани във височина пунктови жилищни сгради - типични за Сингапур.  Чрез високите сгради около централния площад и покрай основните оси се подчертава композицията на градоустройството, а високите жилищни здания служат за своеобразни репери на района, посрещащи пътуващите по магистралата и двете посоки.

            Дава се предимство на зелените пространства и пешеходното движение, като основните оси не биват прекъсвани от автомобилно движение чрез система от тунели и пасарелки. Автомобилното паркиране е решено почти само подземно или чрез трите паркинг сгради, които с разположението си до метростанциите и железопътната гара могат да оперират и като буферни паркинги.

            Железопътната гара е решена на нива, като влаковете откъм Куала Лумпур навлизат подземно. Пероните се намират на втория подземен етаж, а на първия оперират граничен и митнически пункт, както и търговски площи под покрива на забележим стъклен обем между магистралата и централния площад.

            Проектът проследява разработването на територията от цялостната концептуална градоустройствена композиция до обемно-устройствено проучване на сградите в обществения център

Автор


Евгени Иванов

Университет: УАСГ, София

Месторабота: „Вамос” ООД