Проект 36: Концертен център "М. К. Чурльонис"

Каунас, УАСГ, София


за проекта


I.Град Каунас- Европейска столица на културата 2022г.
            Град Каунас се намира в централната част на Литва, в историко-географската област Аукщайтия. Разположен е при вливането на реките Нерис и Неман. Населението на града е около 350 000 души по данни от 2010г.
            Каунас може да бъде определен като втори по големина и значимост град в Литва,но това не е така по отношение на архитектурата. Архитектурното наследство от периода между двете световни войни, уличната мрежа и обществените пространства формират отличителния градски характер и атмосфера.
            Градът е обявен за европейска столица на културата през 2022г. Поради това се организират множество културни събития,конференции и работилници.
Обявени са също така архитектурни конкурси с цел усъвършенстването на градската мрежа от знакови сгради на културата.
            Един от тях е конкурсът от 2017г.  за изграждане на концертен и конгресен център.Задачата е да се проектира сграда,която да удовлетворява съвременните изисквания и норми за усъществяване на симфонични концерти от национално и международно значение.

            Предвидено е бъдещият концертен комплекс да носи името на един от най-значимите композитори и художници в Литва- Микалоюс Чурльонис (1875-1911). Чурльонис е смятан за основоположник на литовската симфонична музика, но в същото време особено внимание заслужава и неговото изобразително творчество.

 

II.Ситуация
            Предвиденият терен е разположен на брега на река Неман. Главният достъп до него е от бул.Минковскиу. Основните ключови обекти, намиращи се в близост са мост "Витаутас Велики", Старият град, арена "Жалгирис" и предвиденият "Остров на науките", който е обект на друг архитектурен конкурс.
            От другата страна на булеварда има малка жилищна зона и промишленият район на Каунас.
            Тъй като цел на проекта е и активизиране на южния бряг на река Неман, то взех предвид очакваната траектория на човекопотока- повече пешеходци по крайбрежната алея, идваща от мост "Витаутас Велики" и посетители идващи от "Острова на науките", който ще се обвърже с концертния център чрез нов мост.

            Подходите към мястото са съобразени с очаквания човекопоток. Организирана е паркова среда, в която е интегриран площад "Речен орган", под който е предвидено разполагането на устройства, възпроизвеждащи звуци под въздействието на речното течение. Затревен амфитеатър обвързва сградата с прилежащия й терен.

III. Концепция
            Формата на концертния компелкс е вдъхновена от прилежащата му среда. Районът от другата страна на ул."Х и О Минковскиу"  е с преобладаващо ниско жилищно застрояване и е хълмист, като улиците го разделят на отделни нива. Това терасиране на терена е повлияло в голяма степен оформянето и на концертния комплекс като сграда.

            Тъй като правоъгълникът е една от акустично най-добрите форми, то изходната позиция беше сградата да се представи като  паралелепипед. Но, разположен в контекста на ситуацията, този обем бива оформян и повлияван от трите основни елемента на заобикалящата го среда: водите на реката, земята и градската структура. Всеки един от тези фактори влияе по собствен начин и в различна степен. Поради това се изгради този облик на сградата- плавните извивки,  създадени от речното течение и спокойните,но някак по-стегнати и строги форми,продиктувани от булеварда и града.

 

IV.Сградата
            Концертният център разполага с един главен вход откъм бул.Минковскиу, един служебен, вход към учебния център и възможност за влизане откъм затревения амфитеатър.
            Сградата разполага с две големи зали: Главната зала с капацитет 1500 седящи места,16  от които за хора в неравностойно положение. И второстепенна зала с максимален капацитет 600 души, която е с многофункционално предназначение и възможност за различно конфигуриране.
             Функционално сградата е разделена на три основни групи:
1.Зона посетители, към която спадат фоайета,кулоари, музикален магазин, кафене, ресторант,учебен център, конферентен блок
2.Зона администрация и обслужване- офиси на служители, работилници, подготвителни помещения, складове и технически помещения, подземен паркинг
3.Зона изпълнители- гримьорни,репетиционни,фоайета и помещения за почивка.


V. Конструкция и материали
            Конструкцията на сградата е изпълнена от стоманобетонен скелет. Покривите на двете големи зали са решени със стоманени ферми и послоен монтаж.
Фасадното решение е на принципа на сухо строитиелство- плътни стени от циментофазерни плоскости и окачена вентилируема фасада. Финишното покритие е от естествен дъб, който е символ на Литва и един от най-разпространените местни дървестни видове.Тази дъбова обшивка е предивена да се изпълни като уедрени елементи- т.е стоманена рамка, към която да е монтиран дървеният материал. Тези панели се прикрепят на принципа на вентилируемо решение.

 

 

Автор


Анна-Мария Христова

Университет: УАСГ, София