Проект 37: Иновативна концепция за сградата и вътрешното разпределение на учебно заведение

., Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев”, София


за проекта


Описание на проекта:
Настоящият проект представя иновативна концепция за сградата и вътрешното
разпределение на учебно заведение. Училището е с овална форма като е
повдигнато от терена стъпаловидно, следвайки амфитеатралния под в стаите.
Амфитеатрално са повдигнати първите два етажа, съобразено с комфорта и
създадената по-добра видимост към учителя и преподаваното от него на дъската.
На третия и последен етаж плочата е равна, поради факта, че там се намират
лабораторни кабинети, такива по изкуства и други, за които тази обстановка е по-
подходяща. Сградата е с основно кръгло ядро, усвоено като асансьор, около него
има стая, следваща заложената от асансьора форма, с различно предназначение на
всеки етаж. По периферията на стаята са разположени четири стълбища за бърз и
лесен достъп до други места в училището от всяка една стая. Пред всяко стълбище
в коридора има кътове с мека мебел и масички за отдих и комуникация между
отделните ученици по време на междучасията. Коридорът продължава
симетричната форма като след него по външната окръжност са разположени
стаите. Стаите са оборудвани със специални чинове, които са предвидени, така че
максимално да се използва пространството върху тях, а възможността да се
завъртят на 90° ги прави удобни както за левичари, така и за десничари. Стените на
стаите ще са обрисувани с тематични картинки, които да заинтригуват учениците
към предмета, преподаван в съответната стая.
Фасадата на сградата е покрита с иновативен екранизиран пласт, който позволява
сградата да променя своя облик. Това ще даде възможност на талантливите в
областта на изкуствата и креативни ученици да измислят и да реализират нова
визия за сградата на тяхното училище, така учениците ще имат възможност да
участват активно в развитието на училището с идеи или рисунки. Учениците ще
бъдат заинтригувани от това и с интерес ще отиват към училище да видят
различния облик на сградата.
Помещението около асансьора на първия етаж е предназначено за библиотека. В
нея по стените и около асансьорната клетка са поставени рафтове за книгите.
Библиотеката е снабдена с маси и столове за четене и проектни проучвания. В нея
също така има и специални столове, които позволяват уединение от останалите, за
по-притеснителните. Те имат вградени таблети, които позволяват при прочит на
книгите, налични в библиотеката по дадена тема, да се направят допълнителни
проучвания в интернет. В цялото училище е осигурен интернет достъп както за
учителите, така и за учениците. Налични са и модерни технологични
устройства(таблети, компютри и тн.) в класните стаи за допълнителна учебна
работа в часовете. На втория етаж помещението е разделено на две зали за събития,
полезни за учебния процес. Това, че са две позволява да има повече от едно
събитие по едно и също време. Стаята на третия етаж е предвидена да се използва
като кафене. В него ще се допускат само ученици и учители от училището и няма
да е задължителна консумацията. То ще се използва като място за отдих след или
преди часовете, а дори и в голямото междучасие, като място, на което могат да
намерят както вкусна храна, така и удобно пространство за разговори.

Автор


Илиана Алексиева Романова

Университет: Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев”, София