Проект 39: DhowDunes

Международен студентски конкурс "Мулти-Комфортна Къща" - Isover 2018, Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


Локацията на разработения проект е в столицата на изкуството в Средния изток - Дубай. Самото място е било голяма корабостроителница за характерните за района Дау лодки. Ситуацията граничи с воден канал, от който ни разделя пешеходна туристическа алея. На другия бряг на канала е Фестивалният град. Цялата околна зона е празна и незастроена, освен строяща се библиотека, граничеща на югоизток с нас. Обградени от култура и изкуство, ние се присъединяваме към изграждането на културен квартал като ставаме част от изкуството.

Главната цел на заданието беше да се създаде устойчива общност, съдържаща 242 апартамента, предимно за хора на изкуството. В нашият проект изгражаме два обема (тънък и висок, тесен и нисък). Опитахме се да запазим местните исторически ценности, като използваме хоризонтално дървено членение по фасадите, наподобяващи типичните лодки Дау. Тези хоризонтални елементи са динамична фасада, служеща за засенчване на апартаментите и предпазва от прегряване.

По границите на ситуацията поставяме различни обществени дейности, които създават отворено хибридно пространство пълно с изкуство, светлина и растителност. Това място приканва артистите да правят изложби и да творят в отворена зона пред минаващи и посетители.

През по-голямата част на деня отворените пространства в Дубай са празни и неизползваеми, ако не са засенчени и/или климатизирани. Поради тази причина ние покриваме всички публични пространства и предоставяме мултикомфортен приземен етаж за всеки. Не можехме да разчитаме само на една плоска бетонова плоча, искахме да създадем нещо, което да привлича хората. Дубайският релеф е почти равен и нещо различаващо се би било забелязано. Искахме да бъде забележимо, но също и да може да се впише на мястото и започнахме да търсим местни елементи, които да допълнят идеята ни. Стигнахме до дубайските дюни, заобикалящи целите ОАЕ. Те имат релеф, който ние умишлено подсилваме и получаваме ефекта за проникване в самите дюни, който би бил интересен, както за местни, така и за чужденци.

Конструкцията е съвременна и предизвикателна с дупки в черупката, подчертаващи изложбите на приземния етаж.

Сградите са ориентирани Изток-Запад, което не е най-доброто за Дубай, но стремежа беше да имаме максимален брой апартаменти с гледка към водата.

За да предпазим сградите от силното слънце ние разчитаме на динамичната фасада от хоризонталните елементи, която може да бъде контролирана отделно от всеки обитател. По този начин ние предпазваме от нагряване и запазваме препратка към историята на бившата корабостроителница.

Атриумно ядро пълно с растителност пречиства и освежава въздуха в по-широката сграда. Терасите са пълни с дървета в саксии, които преобразуват сухия въздух в свеж за естествената вентилация.

Автор


Кристиан Савов, Кристина Димитрова

Университет: Висше строително училище „Любен Каравелов“ – гр. София