Проект 40: Акуакалда – Зелен ресторант

., УАСГ, София


за проекта


Обектът за проектиране се намира в Акуакалда, село, разположено на остров Липари, част от Еолийските острови, южна Италия. Островът е достъпен чрез пристанище, намиращо се в град Липари. На Липари и специално в северната част на острова в Акуакалда и Портичело е добивана пемза, образувана от някога действалия там вулкан. През 2000 година  ЮНЕСКО включва в списъка си голяма част от острова, като в него попадат и  кариерите за пемза. Предприятието, добиващо от мините, спира дейност и оставя след себе си множество сгради, които се смятат за архитектурна ценност.

            В Акуакалда, където е ситуацията, се разработва общ план за опазване на сградите, останали там от предприятието, тъй като сегашното му състояние е неблагоприятно и непривлекателно за туристи. Целта на проекта е да създаде повече възможности за почивка и различни социални активности на хората, посещаващи острова. Общият план се състои от:

  • Бар-Ресторант
  • Плажни съоръжения
  • Отворена галерия
  • СПА и “Health” център (в близост до острова има лечебна кал, използвана за терапия на кожата; на острова, както и в Акуакалда(италиански: Acquacalda - топла вода) има минерална вода с висока температура, подходяща за терапии; на острова има пемза, а тя се използва за много козметични процедури)

Обект на разработка е Бар-Ресторантът. Сградата, в която се разполага, има съществуващи 2 нива, от които проектът може да се възползва. Сградата е останала без покрив и това ни позволява да впишем в нея обем, който можем да го повдигнем с цел освобождаване място за гледка към морето и показване на преминаващите, че в сградата има някаква активност.

Концепцията за ресторанта е „Зелен ресторант“. Всички места за сядане са разположени около висока растителност, позволяваща развитието на ресторанта във височина. Целта е образуване на площадки по пътя на изкачване на ресторанта, които да позволят на посетителя да се почувства сякаш е седнал между клоните на дърво и се храни, да се почувства така, сякаш вечеря сред природата. Тези площадки са съществуващите в източния и западния край на сградата две нива, те играят роля на междинно пространство. Има и третата най-високата от тях, разположена в максимална близост до северната част  на такава височина, че гостите на ресторанта да имат неповторима гледка към морето и съседните острови.

На приземен етаж проектът разполага с бар и съблекални за хора, използващи плажа и ресторанта. Към ресторанта има изцяло остъклена кухня, позволяваща на гостите да наблюдават процеса на приготвяне на храна, това от своя страна би било атракция, привличаща голям брой посетители. Към ресторанта има и обслужващи помещения.

На първи етаж на кота +4,20 са разположени места за сядане и бар, а на кота +5,20 места за сядане с панорамна гледка и гледка към короната на растенията.

Конструкция – проектът се стреми в максимална степен да запази съществуващото положение на сградата и да разруши минимална част от ненужните стени. За целта избраната констукция е метална, подчертаваща контраста между съществуващото положение и новоизградените съоръжения. Избраната метална рамкова конструкция служи за постигане на максимално отворено пространство в ресторанта.

В структурата на покрива са оставени 3 големи отвора, позволяващи навлизането на директна слънчева светлина за уют в ресторанта. Директната светлина в комбинация с растителността придава динамичност на пространството, като една постоянна игра на редуване на светлина и сянка.

Автор


Кристиян Топчиев

Университет: УАСГ, София

Месторабота: ZOOM Studio