Проект 43: Целодневна детска градина за четири групи град София, кв.Младост 1А

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Целодневна детска градина за четири групи град София, кв.Младост 1А

Проектът е преддипломен и е разработен към направление „Обществени сгради“ в Висше строително училище Любен Каравелов.

Представлява Целодневна детска градина за четири групи  в град София, квартал Младост 1А и градоустройствено решение на  определения терен. Сградата е разположена в по тихата част на квартала в близост до училище.

Подходите към  сградата осигуряват нейната комуникативност. На терена са обособени следните функционални зони:

  • зона на основната сграда.
  • зона за детските площадки за игра към всяка група
  • зона за озеленени площи и рекреация. 

Сградата е решена на две нива с малко по нестандартно разположение на помещенията. На първото ниво се намират занималните, а на второ ниво спалните помещения. Предвидени са вертилани връзки асансьори и стълби. За по-добро възприятие на децата входното пространство е обширно с по-голяма височина и горно осветление. Покритият вътрешен двор свързва отделните групи с физкултурния и музикален салон, басейна и администрацията. Тя е решена на две нива. Като на второ ниво има обширна тераса, от която има връзка към всяка една от отделна групи. Всички необходими сладове, перални помещения, технически помещения са разположени в сутерена.

В една детска градина е много важна осветеността за това важна роля в проекта играе горното осветление, както над покрития вътрешен двор така и над басейна.

Обосовени са външни пространства: веранди, места за игра, пясъчници и др. Предвидени са паркоместа за посетители. Отделни входове за зареждане и персонал, а също така и вход към музикалния салон при организиране на концерти и мероприятия.

Акцентът на самата сграда е именно нейната нестандартна форма наподобяваща ветрило. Именно това спомага за по-доброто ориентиране на сградата спрямо световните посоки и избягване на северно изложение на помещенията на групите с деца.  Използвани на различни височини за отделните зони в детската градина и  ярки цветове във фасадното решение (квадратни рамки на прозорците).Те са хармонично съчетани и се постигат с фасадна мазилка, като основният цвят е белият, чрез който се създава констраст и се засилва ефектът и яркостта на останалите цветове..Съчетавайки повече различни  елементи се подчертава функцията на сградата, а именно детска градина.

Конструкцията е от монолитен стоманобетон, комбиниран със зидария за неносещите преградни стени. Оставена е възможност за свободно поставяне на вертикални стоманобетонни стени, които да осигурят сеизмичното поведение на сградата.Зоната с басейна е решена като отделна сграда със стоманена конструкция- ферми с максимална височина +5,15м. Максималната конструктивна ос, използвана в проекта, е 7,20 метра.

Автор


Нина Иванова Видолова

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София