Проект 45: NEW VARNA LIBRARY

., Нов Български Университетът, София


за проекта


NEW VARNA LIBRARY

 

РЗП: ​​18 340  м2

ЗП: 2 665 м2

Локация: Бул. Осми приморски полк, Варна, България

Статус: Идеен проект по конкурсно задание

 

ЗА ПРОЕКТА:

Концепцията на проекта има за цел да създаде дизайн, който привлича, въздейства и провокира гражданите на гр. Варна.

Новата регионална библиотека ествествено привлича хора, знания и идеи, осигурявайки свободен пешеходен достъп към интегрирано площадно пространство на нивото на улицата.Градският контекст, обемно-функционалните ограничения и направените слънчеви анализи допринасят за създаването на въздействаща форма.

Програмата на библиотеката е организирана по вертикала, като се започне с по-общественоангажирани функции в павилионния тип приземни нива и се стигне до по-обособени и специфични дейности на горните етажи, които са увити в перфорирана ламарина и предлагат фрагментни отражения на околната среда.

Идеята за хоризонтална фуга, отделяща двата основни обема на сградата олекотява визията във височина. Издадената напред конзола буквално „сочи“ към морето и осигурява на посетителите 360 градусова панорамна гледка.

Подчертаната вертикална комуникация, разположена в атриума на сградата, пробива обема във височина и създава визуална връзка между нивата. Основните програмни елементи са маркирани върху стълбищните площадки на съответните етажи с цел бързо и лесно ориентиране в библиотеката. Дърво и стъкло са основните материали, които участват в изграждането на обществения интериор.

Околната зеленината е мултиплицирана и отразена в допълнителна стъклена фасада, разположена на нивото на улицата. Зад нея е предвидена редица с дървета. Създава се картина на въздействащи отражения и образи. Този ефект заедно с високата растителност в главното атриумно пространство прави границата между градска среда и природа недоловима.

Автор


арх. Асен Попов, арх. Лъчезар Павлов, арх. Станислава Марковска, арх. Теофана Харалампиева

Университет: Нов Български Университет, София