Проект 47: Лятна резиденция

., УАСГ, София


за проекта


Разположена в парк Росенец, в един от крайните северни ридове на Странджа планина, къщата има  панорамна гледка във всички посоки.  Основен принцип в обемно-пространствената композиция е следване на естествената денивелация на терена като първия етаж е полувкопан в склона.

Във функционално отношение къщата е разделена на 3 основни обема – дневна зона, зона за рекреация и спални с директни връзки между всяка една от зоните.

С влизането в къщата се попада в светло фоайе, откъдето се слиза към дневната, а с изкачването на някоко стъпала се стига до спалните, които са разделени отново в два обема на различни височини.

Това павилионно структуриране на отделните обеми и обособяването на малки вътрешни дворове цели да се създаде усещане за лекота, на иначе не малката по площ къща (ЗП-1237 м²) и да се осигури панорамна гледка във всички посоки.

Архитектурата на къщата залага на радикална пространствена връзка между интериора и екстериора не само чрез големите плъзгащи се витрини, които могат да бъдат напълно отворени, свързващи дневната с външното пространство, но посредством  последователно използване на едни и същи материали както в екстериора, така и в интериора. Настилката в дневната преминава и на верандата като по този начин още веднъж се подчертава връзката вън-вътре.  Дървената фасада се обръща обратно към вътрешното пространство, превръщайки се в обшивка на тавана като така се създава едно по-интимно усещане, контрастиращо с пространственото усещане за по-голяма монументалност , а стената с облицовка от естествен камък поставя граница между дневната и останалите помещения и играе ролята на една мислена ос, свързваща входа с външното пространство пред дневната.

Дизайнът на интериорното пространство е прост, елегантен и естествен,  дава на обитателите на къщата усещане за откъсване от шумния град и връщане към спокойствие и тишина от природата.

Посредством използване на семпли линии както и чрез лека мебелировка от естествени материали при декорацията на вътрешното пространството, се постига уютна и топла жилищна атмосфера.

Автор


Йоана Красимирова Костадинова

Университет: УАСГ, София