Проект 48: Озеленяване на офис

., Лесотехнически университет, София


за проекта


  Проектът разгръща идеята за създаване на природосъобразна среда на работното място. По този начин се цели стимулиране на дейността и развитие на креативността в служебните задължения чрез внасяне на природата между четирите стени на офисното помещение.

 Чакалнята, в която се помещава секретарят на офиса, като въвеждащо помещение е богато украсена. По този начин се постига приповдигане на духа и повишаване на вибрациите. Добре поддържаното и правилно декорирано зацветяване е белег за висок стандарт при изпълнение на служебните задължения и поддържане на високо ниво имиджа на фирмата. Настанената върху част от бюрото Hedera пресъздава идеята за покоряване на питомното (човешките творения) от дивото. Вертикалното пано, разположено зад бюрото, е вторият основен композиционен елемент в помещението. Използвани са видове от сем. Bromeliaceae, които се развиват добре във вертикално направление и образуват хубаво покритие чрез розетъчната си структура. Също така те имат продължителен декоративен ефект със пъстро оцветени в розово, виолетово, червено и жълто растителни части. Вертикалното озеленяване е със собствено напояване , което улеснява поддръжката. Влагата не създава неприятност за помещението и хората в него , тъй като на един метър от повърхността влагата се изравнява с тази в помещението. Изисква се единствено предварителна подготовка на прилежащата стена. Всеки екземпляр е засаден в отделен джоб като по този начин се избягва конкуренция в зоната на кореновата система.

 В конферентната зала като вертикален елемент е използван вида Zamioculcas zamilifolia в групи от по три броя всеки индивид, от които разположен на стойка с различна височина. Конферентната маса е с прорез по средата, в който са поставени сандъци по цялото и продължение. В тях са засадени млади екземпляри с компактни размери на видове от родовете Kalanchoe, Sedum, Spatiphylum, Fittonia, Ficus. Те създават колорит без да пречат на визуалния контактна събеседниците при заседателни срещи.

 От конферентната зала се открива гледка към зимната среда, която е декорирана с различни многогодишни видове, създавайки за усещане за престой сред дивата природа. Чрез богатата растителност са обособени две отделни пространства към помещенията, които имат директен достъп към зимната градина – конферентната зала и директорския кабинет. По този начин се създава интимно пространство, внушавайки чувство на уединеност.

 Директорския кабинет и служебните зали са зацветени с ограничен брой индивиди, без излишна пищност, за да не се затруднява работния процес.

 От всяка зала в офиса има излаз на открита тераса за краткотраен отдих по време на регулираните почивки през работни ден. Те са озеленени в хармония с околната среда и съобразно тенденциите и традициите при избора на видове.

Автор


Аделина Първанова

Университет: Лесотехнически университет, София