Проект 49: АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВА

., Нов български университет, София


за проекта


България изобилства от млади таланти, които още от тийнейджърска възраст са принудени да се преориентират в други направления, тъй като липсва необходимата база, за да се развиват успешно.

Настоящата проектна разработка цели създаване на нова, съвременна и липсваща на територията на град София Академия по изкуства. Основната идея на проекта е да бъде създадено училище, което да се възприема не само като място за преподаване, но и като пространство за свободно общуване, работа в екип, лична изява, както и мотивация за развитие на едно демократично общество.

Проектът е ситуиран на терена на сегашната Първа английска езикова гимназия, намираща се на бул. „княз Александър Дондуков“, ул. „Панайот Волов“ и ул. „Кракра“. Автомобилният достъп е предвиден от страната на ул. „Панайот Волов“, поради ниската степен на натоварване на улицата. Училището разполага с един главен вход, от страна на ул. „княз Александър Дондуков“ и два второстепенни, достъпни от вътрешния двор на сградата.

В Академията по изкуства са предвидени 20 класни стаи, компютърни кабинети, кабинети по музика и рисуване, библиотека, лафка, физкултурен салон, аула, както и много общи пространства, които могат да се използват както за изложби, така и за извънкласна и екипна работа.

В интериорно отношение е постигнат стремежът към отворените атриумни пространства – диафрагмата на сградата. Проектиран е вътрешен двор със зелена растителност, който обединява всичките четири етажа на главния обем чрез коридори, както и малък амфитеатър, който има визуална комуникация от четирите атриумни нива на училището. Кабинетите по рисуване са отворени, от гледна точка на това, че младите таланти не бива да бъдат спирани и ограничавани в своето развитие. Постигната е идеята за преливане на пространствата във вертикално отношение.

Цел на проекта е да бъде създаден архитектурен облик, който да бъде разпознаваем, въздействащ, модерен и предпочитан от учениците. Обемът, в който е поместен главният вход, изложбените части и общите пространства, е изцяло остъклен, което допълнително подсилва идеята за отворените пространства. Фасадите са покрити със слънцезащитни жалузи, които имат възможност да се местят в зависимост от слънчевите лъчи и допринасят за пластичността на академията по изкуства. Мотото на училището – „Човек трябва да носи хаос в душата си, за да може да роди танцуваща звезда“ – Фриедрих Ницше, е окачено на фасадата на бибилиотеката и аулата и има пряка комункация с вътрешния двор, за да вдъхновява младите таланти.

Дворът на училището разполага с две волейболни игрища, писта за бягане, както и загатнати чрез стълби подиуми – малки сцени за лична изява.

Автор


Александра Петкова

Университет: Нов Български Университет, София