Проект 50: Център за извънболнична помощ МАГИ

., Нов български университет, София


за проекта


Маги център, или още център за извънболнична помощ, представлява верига от заведения за рехабилитация на онкоболни.

Настоящата проектна разработка има за цел да предостави на своите посетители една грижовна среда, която осигурява комфорт, подкрепа, информация и практически съвети. Проектът за Маги център е ситуиран в парк Овча купел, гр. София, в близост до „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“. Комуникацията е осъществена чрез прилежащите пешеходни алеи на парка, тъй като автомобилният достъп е ограничен (до паркинга на болницата в близост), което в съчетание с високата растителност прави Маги центърът едно уединено кътче.

Маги центърът е проектиран на един етаж, съвкупоност от три обема. В главния обем, който е с двойна височина, са поместени общите пространства и мултифункционалната зала. Над кухнята, намираща се в най-ниския обем, са предвидени прозорци, през които навлиза приятна и ненатрапчива слънчева светлина, която в съчетание с камината, създават домашна топлота и комфорт, светлина и красиви, ненатрапчиви силуети. Мултифункционалната зала е проектирана така, че да има достатъчно място за тези, които са се спрели да прочетат медицинска литература от библиотеките, разположени по стените, както и за другите, които са предпочели да се настанят удобно на меката мебел и да се наслаждават на заобикалящата ги природа през френските прозорци. В най-ниския обем са разположени залата за лекции и медитация, както и кабинетите, които са възможно най-отдалечени от общите помещения, тъй като изискват повече уединение. В коридора към кабинетите е предвидена пейка по дизайн на финладския архитект Алвар Аалто, от която се открива гледка към вътрешния двор.

Архитектурният облик на сградата цели да я впише максимално в заобикалящата я паркова среда. Цветовата гама е подбрана така, че да балансира с околния ландшафт. Изборът на материали е воден изцяло от стремежа към естествени такива. Фасадите са с дървена обшивка, декоративен тухлен зид, наподобяващ камък, и еталбонд.

Автор


Александра Петкова

Университет: Нов Български Университет, София