Проект 52: „Център на Маги“ София

., Нов български университет, София


за проекта


„Център на Маги“ София – разположен е на територията на Столична община район „Овча купел“,имот с  площ 51157 кв.м., стар номер 550, квартал 39, УПИ I.

На много комуникативно място, достъп с автомовул, трамвай и автобус, също се намира в паркова среда до старата баня в кв.“ Славия“, до рехабилитационни център и на една ръка разстояние от Владайска  река.

 

История за „Център на Маги“

„Център на Маги“- Веригата на благотворителната организация е поредица от успешни и добре обмислени архитектурни произведения, които целят да предложат на раково болните и техните семейства така нужните подкрепа и разбиране по време на болничния им престой и след това, без обаче да присъства натрапвичото усещане за институционалност, характерно за традиционните болнични заведения.

 

 

Концепция

Имота е част от задание в Нов български университет, но този вариант е наптавен за конкурса, но е изцяло съобразен с философията на „Център на Маги“, като интересен фатк за тези центрове е че те се проектират от най-известните архитекти на миналия и на този век.

Както казах философията на центровете е приятна и не натрапчива среда и място за споделяне и подкрепа на хора в и след раково лечение.

Основните материали, които са ползвани за проекта са дърво, зелен покрив – използваем, стъкло и ненатрапчива бяла мазилка за фасадите.

Дървесният детайл на фасадите имат за цел, да допринесът допълнително до вписването на сградата в парковата среда, където е проектното решение.

Функционална схема

Сградата е ословно казано от четири модула с различни размери и висучини.

Като целята сграда е преплетана от пространства за сядане и комуникация на посетителите.

Центъра разполага със зона за персонал, лекарски кабинети, библиотека, кафе с кухня със свободен достъп, зала за събития, лекции и дори различни спортове, а покрива на кафето е зелена тераса, която може да се използва за почивка или просто да се наслъждава човек на Витоша.

 

Автор


Анита Крамарска

Университет: Нов Български Университет, София