Проект 55: ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

., УАСГ, София


за проекта


Предмет на проектът е център за съвременно изкуство. Сградата помещава в себе си две мултифункционални зали- едната амфитеатрален тип, а другара стандартна зала (с възможност да се използва и като прожекционна), също така административна част, зали за временни и постоянни изложби и кафене. Избрах това задание, защото този тип сграда- пресечна точка на изкуство и архитектура, дава повече свобода, възможност за изследване на различни форми и поле за изява.
Ситуационно сградата се намира в имот разположен в по-отдалечената от центъра, градска част на София - кв. Манастирски ливадина.На бул. България между бул. Околовръстен път и бул. Т. Каблешков. Автомобилният достъп е осигурен от локално платно, което е предвидено в устройствения план, а пешеходния такъв се осъществява от проектираните пешеходни алеи и площано пространство пред сградата. Поради наличието на сервитут в предната, западна част на имота, от към бул. България в югозапаздния край е проектиран паркинг за временно паркиране за 11 коли, също и рампа, която води към подземно ниво с 52 паркоместа.
При проучването на ситуацията и околното застрояване, установих че повечето сгради наоколо са средно или високо етажни. В такава среда центърът би трябвало да привлече вниманието на минаващите с своите обеми и динамика. В квартала няма сграда със същата или подобна функция, което е предпоставка сграда допълнително да оживи зоната и да стане претегателен център за развитие.
Конструкцията на сградата е със смесен характер, по голямата част усъществена посредством стоманобетонни колони и плочи. В амфитеатралната зала са използвани стоманени ферми.
 
На кота -2,80 се намира паркинг с 52 парко места, складови и технически помещ (котелно, ел. табло).Достъпът е осугурен от два пътнически и един товарен асансьор, както и една евакуаципнна стълбищна клетка и допълнителен авариен изход. До нивото също се стига и посредством рампа с наклон 10% при непокрита и 15% при покритата си част.
На кота +0,00 се намира ясно изразеният вход на сградата за пешеходци Също така на пътвия етаж се помещават мултифункципналната зала, рецепция, кафене, администрация, гардероб, експозиционни площи за временни изложби, санитарни помещения за посетителите и отделни за клиентите на кафенето.
Тук също така се намира всички необходими съблекални, складове костюми и реквизит, неотменна част за ползването на амфитеатралната зала. Комуника¬циите тук включват три пътнически асансьора, една евакуаципнна стълбищна клетка и едно парадно стълбище (водещо към кота +3,81), което играе ролята на главен действащ герой в интериора в иначе максимално изчистеното пространство.
На кота +3,81 се намира амфитеатралната зала (с възможност за достъп от кота +0,00 и +3,81), санитарни помещения, и две отделни зали за постоянни или временни експозиции. Тук отново пространството е обогатено с преливащи еспозиционни площи, на който посетитеите могат да се наслаждават и да намират място за почивка по време на антракт. Достъпът е осигурен от три пътнически асансьора, една евакуаципнна стълбищна клетка и парадното стълбище.
 Идеята за обемно-пространственото решение на сградата е вдъхновена от пресичането на изкуство и архитектура. След направеното подробно проучване на подобен тип сгради, установих, че те се разглеждат и проектират като част от самото съвременно изкуство, целта им е да провокират, впечатляват и вдъхновяват, да създават емоция у наблюдателя.
Ясно и четливо се разграничават 3 главни обема, както с използването на различни материали така и с разликата им във височина.Всеки от тях се разграничава по функция, но също така те биват обединени от преливащи експозиционни пространства за временни и постоянни изложби.
За екстериорното оформление на сградата са използвани 3 материала: бетон, креон и дърво. Сградата е облечена с каменни облицовъчни панели от видим бетон, също така HPL- панели имитиращи дърво и бял перфориран креон. Тези три материала са изпозвани и при интериорното решаване на пространствата на центъра за съвременно изкуство.

Автор


Валентина Ковачева

Университет: УАСГ, София