Проект 58: СЪЗДАВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СРЕДА В ДУБАЙ

., УАСГ, София


за проекта


Проектът представлява разработка на жилищен комплекс в Дубай. Неговата основана цел е създаването на жилища предоставящи висок комфорт на обитаване.

Ситуацията се намира в бързо развиваща се зона на града, чиито бъдещи градоустройствени планове залагат именно там  да се развие новият културен център на Дубай. Имотът граничи с нова библиотека и с множество жилищни структури. Мястото е привлекателно,  намира се на брега на канала, а откъм него се разкрива прекрасна гледка към друг новоизграждащ се център.

Разглеждайки динамичния градски силует, се зароди идеята да създадем композиция от хоризонтални елементи, еднакви по същност, но строго индивидуални по образ. Обемно-пространственото решение се състои от три основни обема, обединени с общ хоризонтален елемент, който завършва и стяга композицията. Сградата носи противоречивите усещания както за хаос и динамика, така и за лекота и финес. Белият цвят на фасада, избрахме както, за да подчертаем още повече композиционното решение в хоризонтално направление, така и заради високите температури през голяма част от годината. Изборът на златни елементи с геометрични форми е препратка към историческото наследство и трасициите в района.

Според заданието на проекта, жилищните единици трябва да бъдат предназначени за хора на изкуството. Затова и апартаментите са решени с допълнителни ателиета , а обществените пространства, които са и основна цел на нашата разработка тук, изпълняват множество културни и търговски функции, като разполагат с изложбени зали и галерии, работни ателиета и многофункционални зали, както и с малка концертна зала, ресторант, кафене, бар и търговски обекти.

При подобни обществени пространства с културна функция акцентът трябва да пада върху изкуството. Именно затова интериорът е решен минималистично. Главната роля в него изпълняват самото пространство и светлината. Постигната е симбиоза между интериорните и екстериорните пространства.

Автор


Антония Янкова Янкова, Боряна Бойкова Димова

Университет: УАСГ, София