Проект 61: Изложба: Какво можем да научим от миналото?

., УАСГ, София


за проекта


Проектът представя миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на производството – вложени усилия, внедряване на технологиите и използвани материали. Идеята е представена чрез пътуваща изложба. За целта е проектиран павилион с проста структура и модулни елементи, който лесно може да бъде разглобен и преместен. Той включва три помещения, които са организирани така, че да отговарят на концепцията. Изложбата изисква павилионът да бъде поставен в паркова среда, за да може най-точно да отрази главната идея.
Входът на павилиона е маркиран с алея. Тя води до първата изложбена зала, която отразява миналото. Залата е открита към парковата среда с големи прозорци – това показва връзката на хората с природата преди. Атмосферата е приветлива, топла, близка до домашния уют, което се постига чрез светлината и дървото, използвани в интериора. В тази си част изложбата е интерактивна. В средата на помещението е разположена маса със сложна форма, която предизвиква движението на посетителите. На нея ще бъдат изложени материали, използвани преди като глина, мед, желязо, дърво и други, а също и някои готови продукти, които хората, ще могат да докоснат. Изложбата включва и няколко работилници, където занаятчии ще показват как се произвеждат прости предмети и посетителите биха могли да опитат собственоръчно. Повечето занаяти в миналото са се практикували професионално, но все по малко хора имат умението да ги практикуват и днес. Освен това, те са трудоемки. Индустриалната революция и увеличаващата се механизация намаляват ролята на професионалните занаятчии.
В производството днес внедряваме все повече технологиите, с което улесняваме работата си. За кратко време, постигаме голямо развитие. Но за жалост, повечето материали, които използваме са вредни за природата. Втората зала представя именно това. Тя е малко по-мрачна, в нея могат да се чуят звуците от автомобили и машини. Материалите използвани там са бетон и стомана, които целят да вкарат посетителя в една по-индустриална атмосфера.
В последните десетилетия се стремим да намалим замърсяването и да се развиваме по-устойчиво. На път сме да направим стъпка към бъдещето. С всяко свое действие се опитваме да предпазваме Земята. Увеличаваме използването на възобновяеми източници на енергия и въвеждаме пластмасовите си отпадъци като ресурс за производство на полезни предмети. Такива предмети ще бъдат изложени в залата на бъдещето. Бъдещето е все още неясно, и затова тя ще отразява по-скоро нашите желания, това, за което мечтаем. Формата на залата е такава, че да допълни останалите две помещения. Дизайнът й дава възможност да надникнем в тях с цел да се поучим от добрите примери и грешките си. За да имаме по-добро бъдеще трябва да съчетаем всички добри страни на миналото и сегашното, а именно да използваме технологиите разумно, за да улесняваме работата си, но и да използваме подходящи материали. В коридора в края на залата ще има текстове и филмчета, които демонстрират най-новите ни постижения. В края на изложбата се приближаваме отново към природата – целта, към която се стремим, но все още имаме дълъг път, който да извървим.
Изложбата представя развитие на обществото, което се случва в период от няколко десетилетия. Това би направило изложбата интересна за посетители от всяка една възрастова група. Всеки ще се сблъска с нещо, с което може би не е имал досег досега.

Автор


Златимира Здравкова Симеонова

Университет: УАСГ, София