Проект 63: Проект за студентска библиотека, кв. Студентски град, София

., УАСГ, София


за проекта


Точното местоположение на проекта за студентска библиотека е в ъглов имот между улиците “Акад, Стефан Младенов” и “ 8 - ми декември”.  Имотът граничи на запад с Университета по национално и световно стопанстсво ,а на изток - студентските общeжития.  Имотът е част от зелена  паркова ивица, което се отразява в градоустройственото решение. Основна цел е сградата да се впише хармонично в градската среда, да не нарушава зелената паркова ивица  , а да я продължи и да я развие.  Обемно - пространственото решение на сградата е продиктувано от характера на околната среда и от функционалните пространства в сградата. Силуетното решение предствлява плавен преход от по-ниски сгради към по -високи.  Акцентът в обема - излизащата конзола  прави връзка със съществуващите сгради (височина и материал) и ги интерпретира по съвременен начин. Обемното решение предлага множество разнообразни пространства - покрити площади, паркови терасирани пространства  и различни визулани връзки.

Главният вход на библиотеката е разположен към парка, а вторият вход  - към близкия университет.  Към второстепенния вход са разположени аудиториум и изложбена зала, които могат да функционират и отделно от библиотеката.

 Разнообразието от пространства  се пренася  в сградата с терасирани площади, отрупани с книги, откраднати погледи и открити визулни връзки.  Точно срещу входа под конзолата с рекламен ефект е изложено част от хранилището на 2 нива, разкриващо най-важната част от всяка библиотека.  Светлинният кладенец на пода на конзолата прави визуална връзка  площадното пространство.

Полупокрития площад пред входа на библиотеката освен за място за срещи е място и за арт инсталации, които засилват обемно-пространственото решение и го подчератват - гора от светещи инсталации , създаваща приятна атмосфера и през нощта.

Големите подпорни разстояния и конзолни излизания са решени с касетирана подова конструкция с отвори в отделния касетиран елемент, позволяващи лесно решение за инсталациите в сградата. Така се изразява по естествен начин подчертаването на плочата в обемното решение.  Всички размери в сградата произтичат от отделния елемент на касетата 85/85 см.

Автор


Иванка Тодорова

Университет: УАСГ, София