Проект 68: София планетариум

., УАСГ, София


за проекта


Планетариумът се намира в южните покрайнини на София в парка

на ботаническата градина на БАН. Сградата е лесно достъпна за

автомобилен трафик поради близостта на южната дъга на Около-

връстния път. Предвижда се паркирането да се осъществява в локалното

платно на пътя, за да се избегне навлизането на автомобили в парка.

Спецификата на терена и ландшафта на средата изискват обема

на сградата да контактува хармонично с терена, като негово про-

дължение. Ето защо, южната част на сградата е напълно вкопана

в терена, а покривът следва неговия релеф.

Спецификата на залите в планетариума води до помещаването им

в сферични обеми, а пространството между тях остава отворено. Цвето-

вото решение на интериора и конструкцията е изцяло монохроматич-

но, а сферичните обеми са маркирани с различни ярки цветове като

акценти на композицията.

Формата на покривната конструкция е вдъхнвена от физическите

модели за въздействието на гравитацията върху време-пространството.

Равнината на металната конструкция е моделирана спрямо ‘силови’

полета около всяка от сферите, което води до плавни и органични

извивки, които изглеждат като естествено продължение на терена. По-

кривът е почти изцяло остъклен, а за да се избегне преослънчаване и

парников ефект, както и за постигане на енергийна независимост, в

прозорците са вградени фотоволтаични клетки. Под отворения етаж за

посетители се намират научните лаборатории и офиси като се плани-

ра посетителите да имат ограничен достъп и до някои от тях.

Автор


Михаил Дянков

Университет: УАСГ, София