Проект 72: Рехабилитационен комплекс - гр. Банкя - Рехабилитационен център и дом за възрастни хора

., Нов български университет, София


за проекта


Рехабилитационен център

ЗП 4 150  кв.м²

РЗП 10 300 кв.м²

 

Ситуационно решение

Предмет на настоящия проект е сграда с обществено обслужване, кинозала, рехабилитация, магазин, кафе, администрация, столова, разливна, кухня, закрит басейн и стои за пациентите. Проектното решение включва ситуирането на сградата, с едно подземно, три надземни нива. Достъпът на сградата се осъществява от прилежащата улица. От нея в източната част е предвиден основния подход към сградата.  В западната част е  второстепенния подход към сградата откъм мини голф игрището. В северната част е предвиден изход за евакуация от киносалона. Паркирането на автомобили е осигурено надземен паркинг за коли посредством до сградата и срещу нея на изток.

Партер

Партера е на кота ±0,00 с застроена площ от 3 280 кв.м², на които са разположени кинозалата, фоайе пред кинозалата,  реабилитацията, администрацията, кафе, фоайе, магазин, разливна, столова, тоалетни и помещения за медицинските лица.  Всички обекти са с достъп от нивото на пешеходното пространство.

Кинозала – на кота ±0,00 е с застроена площ от 450 кв.м² с 286 места.

Фоайе пред кинозалата с магазин за пуканки – на кота ±0,00 е с застроена площ от 105 кв.м²

Реабилитацията – на кота ±0,00 е с застроена площ от 740 кв.м²

Администрацията – на кота ±0,00 е с застроена площ от 125 кв.м²

Кафе – на кота ±0,00 е с застроена площ от 55 кв.м²

Фоайе – на кота ±0,00 е с застроена площ от 530 кв.м²

Магазин – на кота ±0,00 е с застроена площ от 22 кв.м²

Разливна – на кота ±0,00 е с застроена площ от 140 кв.м²

Столова – на кота ±0,00 е с застроена площ от 385 кв.м² с 169 места вътре и 112 навън

Тоалетни  – на кота ±0,00 е с застроена площ от 30 кв.м², като едната е предвидена за хора с увреждания.

Помещение за медицинско лице №1– на кота ±0,00 е с застроена площ от 30 кв.м²

Помещение за медицинско лице №2 – на кота ±0,00 е с застроена площ от 26 кв.м²

Помещение на охраната - на кота ±0,00 е с застроена площ от 20 кв.м²

 

Етаж -1

Етаж -1  е на кота -3,50 с застроена площ от 2 005 кв.м², на които са разположени басейн с размери 25м на 15м, съблекални за басейна, кухня ( с складове, съблекалня и място за рекреация и асансьори за пращане на готовите продукти на разливната и асансьори за получаване на стоки и изхвърляме на боклуци и офис на главния готвач), складове, техническо помещение и английски двор.

Басейн – на кота -3, 50 е с застроена площ от 760 кв.м² .

Съблекални към басейна  – на кота -3,50 е с застроена площ от 200 кв.м²

Кухня - на кота -3,50 е с застроена площ от 480 кв.м²

Съблекални за персонала на кухнята – на кота -3,50 е с застроена площ от 130 кв.м²

Рекреация за персонала– на кота ±0,00 е с застроена площ от 80 кв.м²

Техническо помещение– на кота ±0,00 е с застроена площ от 120 кв.м²

Етаж +1

Етаж +1  е на кота +7,30  с застроена площ по 825 кв.м² за корпус 1,2 и 3 общо  2 475 кв.м². Всеки корпус разполага с 8 стай предвидени за двама пациенти, като всяка стая е предвидена да може да бъде използвана от човек с увреждания. Общия брой на стайте е 24 за етажа предвидени за 48 човека.

 24 стая за пациенти с тераса - на кота +7,30 е с застроена площ от 72 кв.м²

Етаж +2

Етаж +2  е на кота +11,30  с застроена площ по 825 кв.м² за корпус 1,2 и 3 общо  2 475 кв.м². Всеки корпус разполага с 8 стай предвидени за двама пациенти, като всяка стая е предвидена да може да бъде използвана от човек с увреждания. Общия брой на стайте е 24 за етажа предвидени за 48 човека.

 24 стая за пациенти с тераса - на кота +11,30 е с застроена площ от 72 кв.м²

КОНКСТУКЦИЯ

Конструкцията на основно тяло на партера е от стоманобетон с тухли Винербергер Porotherm 25 N F Light с 15 см графитен EPS . Конструкцията на басейна е смесена от стоманобетонни колони и стоманени ферми. Конструкцията на трите корпуса са изцяло стоманени от сглобяеми от предварително изработени елементи.

МАТЕРИАЛИ

Материала използван за фасадата на основно тяло на партера и басейна е силиконова мазилка.

Материала използван за фасадата на трите корпуса е еталбонд.

ЦВЕТОВЕ

Основните преобладаващи цветове в архитектурната композиция са бяло и сиво.

 

Автор


Петър Иванов

Университет: Нов Български Университет, София