Проект 73: Stone Gallery

., УАСГ, София


за проекта


Stone Gallery е художествена галерия, разположена на улица Миодава в Краков, Полша. Галерията се намира в еврейския квартал в един от най-посещаваните от туристи градове в централна Европа. Ситуацията е разположена на изключително атрактивен маршрут за гостите на града, свързващ замъка Вавел със новото еврейско гробище. В близост до бъдещата арт галерия туристите могат да посетят и няколко синагоги, музей на евреите и да се разходят по поречието на река Висла. На пешеходно разстояние са и старият град и музеят към едноименната фабрика на Шиндлер.

Идеята за художествената галерия е вдъхновена от същността на камъка. Камъкът, като част от неживата природа, е основен материал за много скулптури и творци – те вдъхват живот и енергия в неживото и пораждат емоции и чувства. В същото време камъкът е вечен символ на отминалия живот – често на гроба на починалия се слага именно камък, за да напомня този нежив материал за живота на човека, неговата памет и име.

Именно това е и идеята на сградата – отвън груб, затворен нежив обект, но всъщност всички емоции, живот и преживявания се разкриват само на тези, осмелили се на прекрачат във вътрешния свят.

Сградата е на четири надземни и едно подземно ниво и е достъпна за инвалиди. На партера са разположени информация, гардероб, книжарница и бар-кафе. Има възможност за разполагане на малка временна изложба. Парадна стълба отвежда към следващото ниво, където е разположена постоянната изложба. Още едно ниво нагоре и посетителите могат да се насладят на временната изложба. Организиран е и кът за работилници. На последното ниво е разположена администрацията, като входът за тази част на сградата е напълно отделен от този за посетители. На всяко ниво има разположени тоалетни, асансьори, евакуационна стълба и пространства на съхранение на неизползвани в изложбите експонати. Главният склад, както и всички технически помещения, могат да бъдат открити в сутерена на сградата. Освен тях там е разположена и малка зала на лекции и презентации. Сградата е решена с гредова стоманобетонова конструкция.

Интериорното пространство контрастира на екстериорното решение. Интериорът е минималистичен, като единствено на светлината в определени моменти се позволява да участва в експозицията. Фасадното решение е с облицовка от каменни плочи и продълговати прорези, чрез които се осъществява естественото осветление на сградата.

Автор


Ралица Станимирова Цачева

Университет: УАСГ, София