Проект 75: СТАРОТО СРЕЩА НОВОТО

., УАСГ, София


за проекта


Имотът се намира в град София, ж.к. Бъкстон и е с изложение на три улици: ул. „Вихрен“, ул. „ген. Ал. Сувлоров“ и ул. „Мур“. В непосредствена близост до имота минава Боянската река. Има наличие на денивелация от единия край на имота до другия, по продължението на ул. „ген. Ал. Сувлоров“, разликата във височината е 3,10м., като ул. „Вихрен“ е с по-голяма надморска височина.

По време на Втората световна война в квартала са построени еднотипни двуетажни къщи за германските офицери. От края на 60-те години и през следващите две десетилетия на територията на квартала е изграден комплекс от панелни жилища. През 80-те години характерното строителство в квартала е ниско, предимно от къщи и малки кооперации, тип ЖСК. В последните няколко години започва ново строителство в района. Има изградени нови сгради, които са с характерната си архитектура допринасят за съвременния и модерен облик на квартала. „Бъкстон“ е един от кварталите на София, вече обединен с квартал „Павлово“. Намира се на юг от ЖК „Красно село“ и е част от район „Витоша“. Прилежащ е на една от големите пътни артерии в София, бул. „Цар Борис III“. Основната пътна връзка на кварталите е бул. „Братя Бъкстон“, който върви паралелно и не далеч от Боянската река. Има изградена велоалея до площад Руски паметник. Най-бързата връзка с автомобил до центъра е бул. „Цар Борис III“. Според новия градоустройствен план се предвижда високоскоростен трамвай, както и метростанция.

Същността на настоящата проектна разработка е да предложи адаптивна архитектурна намеса, която да постави едно ново начало за съвременна визия. Основната цел на проекта е да се създаде една емблематична сграда, както за района, така и за град София, която да съчетава функционалност и устойчивост, съобразени с природните дадености и закона за устройството на териоторията (ЗУТ).Сградата се състои от три обема - ъглов, жилищен и връзката между тях.

Решението на ъгловия обем е от стоманена конструкция, наподобяваща формата на кристал, която се получава в следствие на:

- ЗУТ, Чл. 24 (кота корниз, 45 градуса);

- ослънчаването от юг (използвани са фотоволтаични панели, които генерират енергия);

- съобразяване с човешкия мащаб;

- скосяване на ъгъла при партерния етаж, който увеличава значително пешеходното пространство и помага за визуалната връзка между двете улици, където се намира и входът на кафето.

Връзката между жилищната и офисната част е осъществена чрез стъклен обем, който се явява вход към офисната част. В него е предвидена система за вертикална озеленена стена, която генерира кислород и захранва офисите. Тя се полива по капков път от система, предназначена за това, или от дъждовната вода. Обемът е решен като общо пространство, с височина 18м.

Партерният етаж на жилищния обем е обществен. В него са разположени апартаменти и мезонети от висок клас на ос 7,50м., обслужвани от три вертикални комуникационни ядра. Докато конструкцията на апартаментите е от безгредов стоманобетонов скелет,  конструкцията на мезонетите е предвидена от CLT-панели, които я олекотяват.

Паркирането е решено в сутеренно ниво, с два входа/изхода за съответните зони.

 

Автор


Симеон Симеонов

Университет: УАСГ, София