Проект 76: Нов терминал 1

., УАСГ, София


за проекта


Въздушният транспорт в България има все по-голям потенциал за развитие. На територията на страната има пет международни летища, обслужващи пътници и товари.  Най-голямо сред тях е международно летище София.

Основният подход към летището е през бул. Брюксел, и вече новоизградената улица Продан Таракчиев, водеща директно към Терминал 2.

Новият терминал е разположен на мястото на съществуващия в момента Терминал 1 и трябва да обслужва близо 4 млн. пътници годишно. Капацитетът е изчислен на базата на прогнозни стойности, включващи нарастването на населението на гр. София до 5 млн. души в срок от 30 години.

Сградата на терминала е ситуирана централно спрямо оста на бул. Брюксел. Тя обслужва пътникопоток от около 3000 души в час-пик и около 4 млн. пътника годишно. Обработкара на толкова много пътници изисква сепариране на двата потока – заминаващи и пристигащи на отделни нива, което води до необходимостта от естакада за достъп до второто ниво.

Осигурен е директен достъп до общо 13 самолета с различен капацитет.

 

Сградата е решена в 3 обема, като участие във възприемането и има и естакадата, намираща се пред нея. Главна роля във визията на терминала играе остъкляването в основната фасада, наблюдавана от бул. Брюксел. Кривината и е инспирирана от полета на птица, чиито силует на крилете напомня синусоида. Идеята е да се постигне по-голяма динамика и ритмичност, поради огромните мащаби на сградата. Аналогичен похват е използван и при третирането на дългия обем, откъдето се осъществява контакта със самолетите.

Самото обемното решение включва:

– основен обем, оформящ характера на композицията, включващ ВИП терминала, обществените зони на двата пътникопотока – пристигащи и заминаващи и администрацията на терминала. Акцент в него е челната фасада, като освен фасада тя играе ролята и на козирки, маркиращи входовете към терминала.

– среден обем, интегриан към основния, където се намират зоните за контрол и обработка на багаж. При него е заложено на проста форма без много детайл.

– извито полуцилиндрично тяло /коридор/, осигуряващо достъп до гейтовете към самолетите.

 

Функционално сградата е решена на общо 5 нива – ниво +/-0.00 – зона ‘’Пристигащи’’, ниво +4.40 -  предвидено за зона за обработка на багажът на заминаващите пътници, ниво +8.00 – зона ‘‘Заминаващи“, ниво +12.70, което всъщност служи като втори етаж на кафе/ресторант и съответно ниво -7.00, където се намират всички технически помещения и инсталации и съответно зоните за приемане и обработване на багажите на различните групи пътници. В западното и източното крило на терминала са респективно ВИП терминалът и администрацията, обслужваща сградата.   Те се помещават на две нива - кота +/-0.00 и кота +8.00.

Изграждането на паркинг е предвидено на мястото на съществуващия в момента, който обслужва пътниците на Терминал 1. Той е разположен на 3 подземни и едно наземно ниво и разполага с капацитет от общо 1720 паркоместа.

Конструкцията е с ясно изразена модулност от 12 х 24 м. подпорно разстояние между конструктивните елементи. Главните греди са разположени и в двете направления за постиганена по-голяма коравина, а перпендикулярнo на тях са разположени второстепенни стоманени прътови греди, разположени през 3 м.

Материалите, които са използвани при проектирането, са HPL фасадни плоскости, стъкло и ЛТ ламарина за покривните площи.

 

 

 

 

 

 

Автор


Симона Чакърова

Университет: УАСГ, София

Месторабота: Marten Project Company