Проект 77: Автоцентър - град Пловдив

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Ситуационно решение

Сградата се намира в град Пловдив- ,кв. Тракия. Терена е с незначителна денивелация и не се налага входовете към сградата да са на различни нива. Достъпната среда е осигурена посредством пешеходна рампа, стълби и асансьор към служебни помещения. Отчетени са специфичните климатични особености на района, както и разположението на сградата в близост до жилищни блокове.

Градоустройствено решение:

Избран е свободен терен подходящ във функционално и градоустроиствено отношение за избраната по предназначение сграда.

 Тя е ориентирана по дължината на парцела. Предвидени са две транспортни влизания – за шоурума и сервиза, отделно за покрития гараж. А също така и главен вход за пешеходци към шоурума като най- представителната част от сградата е ориентирана към кръговото кръстовище и е най-добре възприемана от посетителите. Външното паркиране е разделено на три части:

-не голям паркинг към шоурума, който може да отговаря на различни нужди според обстоятелствата

- Паркинг за посетители на сервиза и зареждане. /Клиентите пристигат по уговорен час и се поемат в рамките на 15 мин. от монтьора, който откарва колата в сервиза. Малкия паркинг в северната част се използва сутрин за зареждане на заведението./

- Открит паркинг за временно паркиране пред покрития гараж

Предвидено е разширение на покрития гараж съобразно генплана на имота. Зоната за разширение е предвидена за ниско озеленяване, а високото озеленяване- от двете страни на шоурума, което е повече от 25% от терена. С това се показва едно желание за екологично решение на проекта, особено ако се предвидят фотоволтаици към плоските покриви, което е само идея и не е конкретна задача на този проект.

Функционално съдържание

Сградата съответства на архитектурата на сградите в близост и хармонизира на околната среда в района. Обектът  представлява   обществена сграда /Автоцентър гр.Пловдив (шоурим и сервиз). Сградата се състои от 3 надземни  етажни за администрация  и 1 надземно ниво за обслужващи звена. Разделена е на фуги, като разглеждам една част от нея при разработването на част конструктивна, технологична и организационна.

  • Първи етаж – фоайе с приемна, изложбена зала, магазин, wc, охрана, покрит гараж, място за персонал, търговски представители.
  • Втори етаж – Мини ресторант с кухня за полуфабрикати, wc, място за отдих.
  • Трети етаж – Администрация, деловодство, счетоводство, wc.
  • Първи етаж сервиз- СХЗ-та, гумаджийно, агрегатно, място за леки ремонти, склад за гуми, склад за едрогабаритни части, склад за ел. части, завеждащ склад.
  • Покрит гараж за 60 автомобила
  • План покрив

 

Обемно-планировъчно решение

Сградата обединява три звена: изложбена площ (шоурум); сервиз с административна част; покрит гараж. Като обслужващите звена включват: част администрация първи и втори етаж ,заедно с кухня и прилежащата към нея столова. Изпълнението им е монолитно-стоманобетонна носеща конструкция.

Производствените звена отговарят на изискванията за технология на проектираната сграда. За изграждането им се използва стоманена конструкция.

Предвидени са СХЗ-та за персонала по смени. Ориентацията на помещенията по отношение на световните посоки, както и максималното използване на естествено осветление в помещенията осигурява в тях благоприятни климатични и санитарно-хигиенни условия.

Сградата е проектирана с два входа –подход от администрацията и отделен за служители.

Автор


Станислав Видолов

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София