Проект 80: Покрит плувен басейн

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


         Сградата е ситуирана в Овча Купел, намираща се в близост до ул. „Околовръстен път“ и бул. „Линкълн“. В зоната спортните сгради не са силно развити, като в частност водните спортове почти отсъстват. В съседство на покрития плувен басейн при разработване на градоустройствен проект е заложено изграждането на спортен комплекс с различни игрища. Сградата е проектирана не само за локално обслужване на зоната, но и за обслужване на целия град, поради което е важно осигурената комуникация.

         Покритият плувен басейн ще изпълнява два режима на работа- за състезания (тренировки) и за отворен достъп за общността. Поради възможността за провеждане на състезания, сградата отговаря на изискванията на Международната федерация по плуване (FINA). По време на състезания човекопотоците са организирани по следния начин- спортистите спират с автобусите на отредените на терена паркоместа, минават през страничния вход, който ги отвежда директно в коридорно пространство, свързващо двете отделни съблекални (отборно разделение), стаите за треньори, спортни съдии, медицински състав и др. Зрителите влизат през главния вход на сградата и влизат във входното фоайе, което е оборудвано с каси за билети, гардореб и др. От там се качват на второто ниво, от което имат достъп до трибуните.

         Сградата разполага с голям плувен басейн с размери 25х50м с 10 коридора (в някои състезания се ползват 10 коридора, в други 8- всички без крайните два), с малък дълбок басейн 15х25м за воден скок и с кула за скачане с платформи на различни височини, според изискванията на FINA. Трибуните на спортното съоръжение са с капацитет от около 2,000 души.

         Сградата също така е оборудвана с кафене на 2 нива, спортен магазин и администрация. Паркирането е решено основно подземно, под обема на сградата (където се намират и техническите помещения за басейните), като са заложени и наземни паркоместа за автобуси и коли. На терена също така са заложени и паркоместа за велосипеди.

         Формообразуването на сградата е с прости геометрични форми- 5 отделни паралелепипеди с различни размери в план и височина. Основният обем на спортната зала е силно остъклен и за осигуряване на енергийна ефективност на сградата е предвидена слънцезащитна инсталация. Тази инсталация е проектирана динамично, като е във формата на стилизирана вълна, заляла сградата (тематична за проекта).

Автор


Стефан Венелинов Александров

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София