Проект 88: Римската стена

проект за реконструкция и адаптация на Пазар “Римската стена“, Нов български университет, София


за проекта


Римската стена – проект за реконструкция и адаптация на Пазар “Римската стена“

1385 кв.м. – обща площ на пазара;

400 кв.м. – площ на магазините;

120 кв.м. – площ за Фермерски пазар;

Истоия

Римската стена в София, известна също като Старата стена, всъщност не е римски, а османски градеж. Смята се, че е построена в първите векове на османско владичество. Тя представлява част от неголяма квадратна постройка, за чието предназначение има няколко теории. За най-приемлива теза се смята, че това е надгробна постройка на виден турчин, издигната сред турските гробища, които са се намирали преди Освобождението в този район. Според други информации става дума за "част от "намазгяф" - мястото, където ходжата служел молитва за тези, които заминават за хаджилък. Край стената били наредени големи камъни, на които бъдещите хаджии стъпвали, за да се качат на конете си."

Запазената стена е изградена с характерен османски клетъчен градеж - камък в правоъгълна клетка от тухли. В стената има два високи прозоръчни отвора, а между тях, обърната на запад, е изградена ниша. В горната част стената е разположен зъбчат корниз от тухли.

В началото на 20 век стената е стърчала самотна в покрайнините на града сред запустели турски гробища.

През 1957 г. Старата стена е реставрирана и обявена за паметник на културата. Днес градежът се намира в един от най-скъпите софийски квартали Лозенец и е добре вписан в малък пазар, който носи името Римската стена.

Състояние

При проучването на пазара и оглед на място, атмосферата на самия пазар е подискаща и всякаш притиска минувачите.

Прекаленото засторяване със сгобяемите постройки- магазини, в лошо състояние, празни и мръсни към момента там са 37 клетки с различни размри, с проектното решени те намаляват на почти на половина 20 клетки, от които две са заети с тоалетни за граждани и една за инвалиди с повивалник за майки. Така се разширява обхвата на посетителите и се социализира мястото с нужните на различни групи хора.

Има и няколко основни градоустройствени проблема на цялата зона, проблем е че няма тротоари около самия пазар, а магазините стигат до границата на улицата. Друг проблем е, че не се експонира самата стена, а се скрива с маси и самите магазини.

Проектно решение

Пазар „Римската стена“ е място с атмосфера, което има нужда от освежаване и намеса в средата, но не тотална, а може би усъвременяване.

Проекта има за цел, да промени зоната около стената, като я експонира със зелени участаци и с рутация на самата стена, където след проучване в НИНКН, беше намерено досие за самата стена и това досие показва, контура на самата  молитвена стена, това и изразява озелененият контур.

 

Проектното решение предлага среда за пазаруване, а не типични

за София наблъскани пазари.

Основните предимства са:

- пряка връзка с "Римската стена";

- изменяне на границите на магазните и осигоряване на тротоар

и достъп от ул .Стара стена до магазините, както за зареждане

така и за по -добра инфраструктура.

- озелената ивица допринася за по естетичен и приятен вид на този

така занемарен пазар.

- стъклените детайли в двата края на пазара имат за цел освен да

привличат хората, но и да осветяват вход-изхода на пазара.

- "Римската стена" става достъпна и акцент на решението.

- около стената е оставено място за Фермерския пазар, така че да не

пречи на магазините и да е средоточен на едно място.

 

Автор


арх. Анита Крамарска, арх. Петър Иванов

Университет: Нов Български Университет, София

Месторабота: Столична община район "Искър", ладши експерт в отдел "Архитектура и строитеслство".