Проект 89: ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КЪЩАТА НА ДИМИТЪР МОЛЛОВ

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Сградата, находяща се на площад "Народно събрание" №11 е дело на арх. Никола Лазаров по поръчка на Димитър Моллов. Построена през 1909г., къщата е образец на стила сецесион в гр. София. Уникалния еркер, декориран с пластични орнаменти и красивата метална козирка на балкона над него, безспорно отличават къщата като една от най-красивите софийски сгради, макар изгубила първоначалния си образ с изящен купол.

            Настоящият проект представлява преустройство, реставрация и адаптация на къщата на Димитър Моллов. Проектното предложение е функцията на сградата да бъде променена в галерия за съвременно изкуство и арт инсталации. Сградата бива пристроена откъм вътрешния двор с "триъгълна кула", в която са поместени нова стълбищна клетка и асансьор, а отляво на "кулата" е разположено помещение, чиято светла височина е близо 16м. В помещението може да се влезе както от отвор, предвиден в съществуващата сграда, така и от "триъгълната кула".  На всеки етаж е предвидена тераса, достъпна отново от двете части на сградата /нова и стара/, от която може да се наблюдават експозициите.  Интересен момент е усвояването на прохода и приобщаването му, към новата функция на сградата. С това усвояване се покрива изцяло калкана на съществуващата сграда, като умишлено е търсен контраста между "новото" и "старото". Новото се изразява в използването на окачена фасада, в чийто вертикален растер може да бъде открита символиката на вертикалността на двете странични двойки прозорци. Предвижда се изцяло подмяна на съществуващата покривна конструкция, като се връща първоначалния облик на сградата, по площад Народно събрание -  с мансарден покрив. Също така е предвидено и възстановяване на разрушения от бомбардировките купол. На покрива на новоизградената част  е предвидена тераса, която също може да бъде ползвана като място за експониране на произведения на изкуството.

            Дворното пространство на прилежащия на сградата поземлен имот, би могло да бъде превърнато в градина с обществен достъп, в която всеки е добре дошъл да я разгледа или просто да си почине сред изкуство, било то в обедната почивка или след работа.

Автор


Деляна Лозкова Кирова

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София