Проект 93: URBAN CATALYST

., The Bartlett School of Architecture, UCL, .


за проекта


Кратка История на Историческа Крепост Fort de Villiers, Paris, France

Fort de Villiers е френска крепост, ситуирана във вътрешността на предградията на Париж, в областта Noisy-le-Grand, Париж, на 1 километър южно от центъра на Париж. Издигната през 1878, крепостта е част от външния градски пръстен на Париж, състоящ се от 18 други крепостни укрепления, датиращи от 19 век, свързани с построяването на парижките укрепления от 40-те години на 20 век. Издигната като част от урбанистичната система на Séré de Rivières, крепостта Fort de Villiers е обект на този проект.
До 2001г. крепостта е собственост на Френското Министерство на отбраната, след което е прехвърлена на парижкия небезизвестен урбанистичен регион Noisy-le-Grand, свързващ се с утопичните проекти на множество архитекти като например Рикардо Бофил( Les Espaces d'Abraxas). Fort de Villiers обхваща приблизително 5 хектара площ на юг от Noisy-le-Grand с изглед към река Марне.
Крепостта е изпълнявала множество фукции през десетилетията. Днес градската му функция все още се определя. През 2008 г. e създадена Асоциацията на Форт де Вилиерs (ASFV), за да документира и популяризира запазването на крепостта като част от културното и архитектурно наследство на Париж, търсейки иновативни идеи, чрез които крепостта да се интегрира към градската среда на Париж.


URBAN CATALYST
Текущият проект транформира (функционално) и съхранява исторически и архитектурно крепостта Fort de Villiers, използвайки концепцията за urban grafting(градско присаждане), новост и носталгия, архитектурна памет и култура. Проектът трансформира тази част на Париж в спортно-исторически и културно-развлекателен комплекс, акцентирайки върху спорта и културата, архитектурното наследство и съвременни пространства за отдих като едновременно с това развива градски комплекс, който се свързва с бъдещите планове на Париж за домакин на Олимпииските Игри през 2024.
В сърцевината на проекта е концепцията за „ пътя“ като архитектурен, урбанистичен и инфраструктурен градски елемент, който позволява интерактивни, спортни и опознавателни функции и интегрира крепостта с градската среда на Париж. Проектното предложение създава нови пространства в съществуващата крепостна архитектура, инкорпориращ спортни дейности, разходки, преоткриване, културно и историческо опознаване, релаксация и градски игри. Чрез присаждането на иновативни функции, насочени към бъдещото развитие на Париж като домакин на Олимпииските игри, главните пространства на крепостта получават уникален характер. Поддържайки старата пространствена структура и архитектура на крепостта, проектът присажда нови функционалнi пространства за социални и спортни дейности, превръщайки се в един градски и социален катализатор (catalyst) и палимпсест на крепостта Fort de Villiers.
Привлекателният мащаб на историческия комплекс, който е близо до човешката натура, позволява развитието и подобряването на местната общност в Noisy-le-Grand. С поглед едновременно към минало и бъдеще, този градски форум се превъща в домакин на спортни и културни дейности, включващи уелнес помещения, спортни и семинарни пространства, места за временни събития, превръщайки се в истинско място за разходки, включващ детски площадки, парцели за градско градинарство, както и скулптурни паркове с опознавателна цел.
Новият спортно-исторически комплекс позволява използването му през гъвкави времеви рамки, размивайки границите между спорт и култура, укрепвайки местната общност, насърчавайки градското взаимодействие и преоктиването на градската среда. С намеренията си за въвеждането на по-хуманен, социален и устойчив модел за развитие на културно-архитектурното наследство и дистанцирайки се от автономната натура на съвременните спортни зали и арени, проектът набляга на градско взаимодействие посредством разнообразни пространства, развивайки иновативен модел базиран на спортно-социални дейности в рамките на съвременен паметник на архитектурата.
Осцилирайки между място за спорт и култура, комуникация и преоткриване, проектът подчертава значението на архитектурните и градски намеси за запазването на културното наследство, изграждайки нова градска реалност, в която съжителстват спорта, иновациите и културното наследство. Вместо модернистичната tabula rasa, в която новата намеса често разрушава вече съществуващото, новата намеса е творчески диалог между новост и история, където крепостта Fort de Villiers се превъща в посланник на тази градска симбиоза, решително гледаща към бъдещото развитие на Париж.

Автор


Мария Бадева

Университет: The Bartlett School of Architecture, UCL