Проект 95: Културен дом

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Културен дом

Проектът е разработен към направление „Обществени сгради“ във Висше строително училище Любен Каравелов.

Представлява Дом на културата и е разработен на отредения за целта урегулиран поземлен имот /УПИ/- VІІІ-1013, квартал 50, местност- Голям градски център /ГГЦ/, Зона В-17, район Сердика, София. Главният вход на сградата е решен към кръстовището , тъй като имотът е ъглов. 

Сградата е решена на две надземни нива и едно подземно за паркиг. Формата на сградата е нестандартна, ориентирана по световните посоки. Зонирането се чете ясно от плановете. Влизайки в сградата се открива едно голямо пространство-фойер, с атриум и горно осветление, който служи за връзка с отделните зони на Културния дом и предава една театралност и мащабност.

На първо ниво са разположени:

  • Зала с равен под за изложби, презентации, камерни концерти и други подобни сценични прояви. Самостоятелно фоайе и места за изчакване.
  • Зала за представления, концерти и други публични прояви за 210 - 240 зрители със сцена -подиум с вертикална част, един страничен джоб за декори с работилница, джоб за чакащи артисти, без задна и долна сцена /трюм/;
  • Кафене с места за почивка при антрактите.

Зад главната зала за представления се намират необходимите гримьорни- общи и индивидуални, репетиционни, склад сценичен гардероб, а също така и склад декори с височина по- голяма от 12м.

На второ ниво в двете „крила“са разположени:

  • Детски център- с зала за макетиране, компютърна зала и ателие за рисуване.
  • Малка библиотека с кътове за четене вътре и вън.

Административните помещения се намират над гримьорните в задната част на сградата с отделен вход, паркинг и тераса за почивка на последното ниво.

Фасадното решение на сградата е търсено в сив цвят и акцентиране чрез червени линии който следват формата на сградата. Главният обем е с голям наклон на покрива от 15%, което придава една масивност, погледната откъм главния вход и подчертава мястото на главната зала за представления. Страничните обеми са търсени в по семпли форми и остъкляване за да се постигне баланс и хармония във цялостния облик на Културния дом.

Конструкцията е от монолитен стоманобетон, комбиниран със зидария за неносещите преградни стени. Оставена е възможност за свободно поставяне на вертикални стоманобетонни стени, които да осигурят сеизмичното поведение на сградата.Зоната с главната зала  е решена като отделна сграда със стоманена конструкция- ферми с максимална височина +22,00м. Максималната конструктивна ос, използвана в проекта, е 7,20 метра.

Автор


Нина Иванова Видолова

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София