Проект 96: ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА И СГРАДИ

., Нов български университет, София


за проекта


Настоящият проект обхваща две съществуващи двуетажни сгради в центъра на гр. София, едната от които е разположена на ъгъла на ул. „Солунска“ и ул. „Ангел Кънчев“, а съседната – на ул. „Ангел Кънчев“ № 10Б. Съгласно ОУП на гр. София двете сгради попадат в зона Ц2. Когато са били изградени и двете сгради са били жилищни, но към настоящият момент в помещенията има магазини, офиси и др. Счита се, че фасадата на ъгловата сграда е минималистично решена и основен акцент е балконът с металния парапет. По-впечатляваща е фасадата на другата сграда, (ул. „Ангел Кънчев“ № 10Б) заради декоративните си елементи, както и заради женската маска, разположена в най-високата част на фасадата. Целта на проекта е запазването на фасадите, повишаване на енергийната ефективност (затова и топлоизолационните панели са поставени от вътрешната част на стените), префункциониране на помещенията и осигуряването на достъпна среда. Проектът предвижда двете сгради да бъдат надстроени с 3 нива. Новият обем е отдръпнат от долните две нива, изграден е от стъклени окачени фасади и по височина съвпада със съседната сграда на ул. „Ангел Кънчев“. На партера в ъгловата сградата е разположен магазин със складови помещения, а в другата сграда са предвидени офиси. В северната част, до стълбищната клетка е разположен асансьор. На кота + 3.20 м, двете сгради вече не са „разделени“; там е разположена арт галерия, обособено е и складово помещение за съхранение на експонати. На кота + 6.80 м, (първото ниво от новата част) се превижда кафе - книжарница с тераса, по чиято периферия има храстова растителност. Също така посетителите имат гледка към зеленината в непосредствена близост (пл. „Райко Даскалов“). На следващото ниво (кота + 10.20 м) е разположена книжарница с места за сядане. Тук също е предвидена тераса. На последното ниво (кота + 13.60 м), което в източната си част е по-прибрано от долните две нива, има книжарница и тераса. В сутерена (кота - 3.00 м) се намират складовите помещения.
Основната идея на проекта е преобразуването на двете къщи в една обществена сграда в центъра на града, с различни функции, съчетаваща облика на нови и вече отминали времена. Считам, че реконструирането и обновяването на тези две сгради в сърцето на столицата би допринесло положително за градската среда. Мисля, че новият стъклен обем се вписва в съществуващия контекст на средата и в градския силует.

Автор


Нонна Сомлева

Университет: Нов Български Университет, София