Проект 101: Библиотека “Четарница”

., УАСГ, София


за проекта


Ситуацията е градинката с антикварния пазар до катедралата “св. Александър Невски” - среда, наситена с паметници на културата от национално значение, градини, признати за паметници на градинското и парковото изкуство, мемориални знаци и скулптурни групи.

В процеса на проучване се установихме, че пазарът не въздейства благоприятно на средата, защото заради него мястото не се използва пълноценно от хората за разходка, отдих или развлечение. Така едно от най-знаковите места в София не е пригодено за хора с различни интереси, а е атрактивно само за тези, които търсят сувенири или антики. Проектът ни ограничава пазара само в рамките на ул. “Париж” и го ориентира към ръчно правени изделия и традиционни занаяти, свързани с българската култура.

Градината запазваме такава, каквато е - с богатството от растителните видове, с алейна мрежа и със скулптурните групи. Добавяме малки архитектурни - паркови елементи - телени пейки и нощно осветление, за да се увеличи посещаемостта през деня и през нощта. С тези две решения - за пазара и за градинката, ние не променяме атмосферата на мястото, наследена и създадена още през ранните години след Освобождението.

С третата намеса, която правим - библиотеката “Четарница”, ние допринасяме за средата с нова функция, даваща нужното обживление и интерес за жителите и посетителите на града.

Четарницата е публична библиотека със свободен достъп, без ограничение на ползване, целяща да създаде нова форма на социална ангажираност чрез самоинициативното даване и вземане на книги.  Съществуването и развитието на библиотеката се дължи на отговорността и отношението на хората към и книгите и общите градски пространства. Проектът поощрява търсенето и четенето, заинтересоваността и любознателността  и е жест към науката и просветата - будността на българският народ.

Библиотеката е долепена до подпорната стена на градинката, до задния двор на “Военния клуб”, и е съставена от две части - вход и помещение със стелажи за книги.

Входът е откъм ул. Раковски и представлява тъмно пространство, с отвор на тавана, през който влиза дневна светлина надолу. През нощта от същото място прожектори излъчват светлина нагоре. Така създадената инверсия на светлина: дневна светлина надолу през деня, изкуствена светлина нагоре през нощта, съдържа символното значение на светлината като просвета, знание и култура.

Във второто помещение са разположени стелажите за книги, направени от тел, каквито са и пейките в градината  - за да прикани хората да четат книгите на открито в парка и за да обвърже вътрешното пространство на библиотеката с външното на градината.

В план стелажите имат отвори, които биха послужили за развитие на проекта в бъдеще, в случай че се инициират разкопки на археологическите останки, намиращи се в пластовете под градината. Така библитеката ще служи и като портал към експозицията.

Четарницата е едновременно архитектурен проект и социална инициатива - той се намесва елегантно в историческата среда, добавяйки новите функции, които са й липсвали, за да работи пълноценно, и от които могат да се възползват всички жители и посетители на града. Допринася със знание и занимание, възпитава обществото в отговорност, присъства като символичен знак на уважение към борбата на българския народ за наука и просвета и дава възможност да се развие в бъдеще от следващите поколения.

Автор


Виктория Димитрова, Борислав Янков

Университет: УАСГ, София