Проект 104: ТЮТЮНЕВ ГРАД: Квартал(на) индустрия

., УАСГ, София


за проекта


За проекта

Основна цел на проекта е създаване на устройствена прогноза за пълноценно развитие на територия с висок исторически потенциал - Тютюневия град в Пловдив. Той съдържа сграден фонд, който е обект на защитена културна ценност.

Ансамбълът от складове в централната част на Пловдив е знаков за наследството от миналия век, защото бележи славен период на индустриален подем. Бъдещето на Тютюневия град е обект на дискусия, защото ценността е в риск от заличаване. Територията стана жертва на няколко агресивни посегателства. Загубата и опожаряването на емблематични сгради наруши нейната цялост, но и обостри общественото внимание към нея.

Високата архитектурната стойност на Тютюневия град в комбинация с нематериалното наследство, което носи, ни мотивира да предприемем мерки за съхраняването му за идните поколения. Опазването на историческата територия следва да се осъществи чрез нейното приспособяване към нуждите на днешния ден. Наложително е въвеждането на съвременни функции, които да оживят и осмислят пространството.

Определяме обхват, който да ревитализираме чрез поредица от намеси. В проектното предложение предвиждаме два етапа – краткосрочен и дългосрочен. Първият предвижда развитието на територията и нейното интегриране в дейностите на Пловдив като столица на културата през идната година.

За втория етап изследваме пространствените и смислови връзки с Капана – квартал на творческите индустрии. Тютюневият град има потенциал да се развие по неговия модел и по този начин да се възвърне в пълноценно в живота на градския център на Пловдив. Индустриалният характер и мащабът на тютюневото градче предразполагат възможно възраждане на индустриалния характер на територията. Малки бизнеси, търсещи своето място в градската тъкан, могат да създадат затворен цикъл на производство – местната суровина да се преработва и да създава локален бранд, който се да разпространява в новата Квартал(на) индустрия.

Проектът предвижда ново застрояване в празните парцели, както и покриване на разрушените складове. Основните функции, свързани с производството, се локализират в центъра на територията. Пространствени репери по периферията ограничават обхвата, а мрежа от активности свързва територията в цялостна система.

Автор


Ралица Кирилова, Кристин Джалова, Гергана Георгиева, Васил Вандов

Университет: УАСГ, София