Проект 105: ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ

., УАСГ, София


за проекта


Проектът представя един по-различен прочит на християнския храм, по-достъпен, по- отворен за хората и обвързан с природата.

Защо точно там?

 Центърът на София е място наситено с много история и култура. Зоната около Храм Паметник Александър Невски представлява един малък духовен център на града. Историята на църквата Света София и Храм Паметник Александър Невски са символ и доказателство за силата на вярата и духа и как те са способни да преборят всички трудности. С поставянето на новия храм на това място трите сгради оформят триъгълник, който засилва връзката между тях. Местоположението и размерите на храма са изведени изцяло от средата и от двете значими сгради в съседство.

Концепцията за създаването на православния храм е базирана на идеяста че „ Това, което наричаме храм, не е сграда, а събиране на избраните“ което е написано в едно от светите евангелия. Проектната разработка запазва зелената система на града, позволява събиране на големи групи от хора и провеждане на литургии на открито, като по този начин службата би станала по-достъпна.

Проекта представя препратка към традиционния православен храм с неговите характерни елементи. Формата и обема са инспирирани от основни християнски символи – купол, кръст, кръг и куб.

Формата съчетава в себе си идеята за преградната стена (иконостаса) между човешкото и божественото. Тя преплита в себе си двете значими оси изток - запад и земя - небе , но в този случай тяхната пресечна точка е в центъра на олтарното пространство, което допълнително засилвайки значението му както и запазената чиста кръгла форма. Препратката към тайнството на божието дело е запазена, като олтара е единственото покрито място.

Формата на покритието е препратка към купола на църковните сгради и в него е издълбан кръст в оста изток-запад, през който влизат слънчеви лъчи – символ на божественото. Като продължение на прореза се появява и кръст, който се намира в центъра на олтара. Тревното покритие позволява на сградата да стане неразделна част от природата наоколо. Настилката, оформяща понижено корабно пространсто, пред олтара е символ на земното/човешкото. Допълнителното усещане за християнската вяра се засилва от изкуствените свещи пред храма, които могат да бъдат запалени от вярващите.

Автор


Емилия Милчева Стайкова

Университет: УАСГ, София