Проект 107: BUITEN BEELD HOUSE

., УАСГ, София


за проекта


Buiten Beeld е организация, работеща с млади хора между 14 и 18 години, които обикновено имат проблеми с общуването с родителите си, съучениците си или в училище . Buiten Beeld работи с доброволци, на които е дадено време да организират различни работилници, в които подрастващите, при желание, могат да участват. Програмата е свободна, младежите нямат задължения, тяхната единствена цел е да бъдат продуктивни и полезни по време на деня. Към момента организацията се помещава в къща в Доорнзеле, Белгия. Преди на мястото на къщата е имало параклис, някои от стените му все още са запазени. Сградата е в лошо състояние и има нужда от ремонт. Проектът е за реновация и реорганизация, така че да отговаря на нуждите на дружеството, но и да запази историческата стойност на постройката.
Доорнзеле е спокойно селце близо до Гент. Изпълнено с много история, днес то е развиващ се регион, където все повече хора се местят да живеят. Нуждата на селото е да се увеличи броят на обществените пространства. По-голямата част от населенето, просто живее там, ходи на работа в Гент, така че през деня мястото е тихо и малко пусто. Преместването на Buiten Beeld в Доорнзеле може да се счита като възможност за развитие на региона. То може да засили връзките между хората и да направи това място с красива природа по-добро за местните жители.
Младежите имат желание да съживят района и да се впишат сред местните. Те не биха се притеснявали, ако настъпят някакви промени в дневните им занимания, но все пак имат своите навици и много добре знаят какво биха искали да запазят в тях:
- готвенето (имат кухня, където прекарват заедно повечето от свободното си време);
- градинарството (имат ябълкова градина, в която работят и понякога от плодовете правят компот);
- свиренето (имат малка стая с музикални инструменти, където пеят и свирят).
Младежите се нуждаят от:
- по-добра комуникация с местните хора;
- комуникация с хора, които виждат редовно (доброволци);
- комуникация с децата от детската градина, намираща се в съседство;
- взаимодействие с хора от различни поколения.
Проектът предлага някои обновления на къщата, които биха я оживили. Програмата съчетава различни дневни дейности, в които, както хората от организацията, така и жителите на селото могат да участват.
Къщата е разделена на зони в зависимост от достъпността за външни хора и шума. Проектът се стреми да обедини всички необходими дейности. Връзките между помещенията са развити така, че да осигурят достъпна среда за хора с увреждания. Цел на проекта е и да направи сградата по-просторна, да свърже външното пространство с вътрешното. Това се постига чрез игра с отворените пространства, големи прозорци, стъклени стени и светлина.
Новата програма включва зала за танци, която може да осигури връзка с човек, който младежите виждат редовно, стая с музикални инструменти, кухня и библиотека, които осигуряват уединение за хората от организацията, стая за рисуване и ръчен труд с по-свободно разпределение, офис за организацията, кафене с игрална зала към него, осигуряващи по-силна връзка с местните, работилница за колела, паркинг за колела.
Важно за младежите е така нареченото „типи“. В момента то е голяма палатка в двора на къщата, в която се организират срещи сутрин и вечер и се обсъждат целите и постигнатите резултати за деня. Проектът се стреми да запази идеята за него – интегрирано е в източната част на къщата, на мястото на старата абсида на параклиса, но е с отделен вход. Запазена е интимността му и връзката с градината.
Цел на проекта е да направи сградата по-удобна за обитателите като включва всички необходими занимания и създава уютна атмосфера. Интериорът комбинира старите тухлени стени с нови, модерни материали. Стреми се да съхрани част от историята на сградата като запазва белезите по стените и мястото на абсидата като все така ценно и сакрално място за обитателите на къщата.

Автор


Златимира Здравкова Симеонова

Университет: УАСГ, София