Проект 110: Консервация, реставрация и адаптация на сграда в исторически аспект

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


Сградата е построена през 1912г. за жилища. Относно историята на строителството сведенията са оскъдни и противоречиви.Името на автора на архитектурния проект за сега е неизвестно.

От 1947г. сградата е държавна собственост. Къщата е застроена с тясната си страна на уличната линия , долепена частично на калкан от северната си страна. Този калкан е застроен с една шестетажна жилищна кооперация , което е нарушило в значителна степен архитектурната среда на къщата. Въпреки това поради свободното застрояване от другите страни и изявяването на външната й архитектура със стилни , раздвижени и орнаментни фасади , къщата има естетическо въздействие.

Плановата схема е ясна и функционална – вестибюлен тип. На всеки етаж има по едно самостоятелно жилище с незначителна разлика в схемата му. Входовете за I етаж са 3 , а за другите по 2. В интериора прави впечатление оформянето на парапета на стълбището и остъклените портали. Интериорът , както и външната архитектура са стилово издържани в „сецесион“ . Фасадите са богато орнаментирани с геометрични и растителни орнаменти , особено на еркера  фронтона. Дворът е ограден откъм улицата със стилна ограда.

Сградата има качества на паметник на културата с добре организираното вътрешно пространство и стилна външна архитектура. Макар и с разрушена до известна степен архитектурна среда , къщата има естетическо въздействие.

След направена подробна конструктивна експертиза се стига до извода , че сграда е опасна за обитаване и за преминаващи хора по прилежащия тротоар. Тя бива обезопасена, но това не спира доразрушаването на основните конструктивни елементи. Тези данни доведоха до моето проектно предложение да се реставрира и запази в оригиналния си вариант само главната фасада откъм бул.Македония. Поради съществуващото високо застрояване от двете страни на имота , предлагам дострояване по двата калкана. Новата фасада е решена като зелена, за да даде възможност очарованието на архитектурния паметник да изпъкне. Останалите фасади са решени от плочи видим бетон и еталбонд в оранж за акцент.

Заради комуникативното място , близостта му до центъра на столицата , предлагам новата функция да е хотел**** , в който освен възможност за отсядане , да се предлагат всички нужни услуги за хотел от висок клас : фитнес , СПА център , ресторант , конферентна зала , лоби бар , подземен паркинг с 22 паркоместа. Предвижда се и луксозно самостоятелно жилище за собственика. Новоизградената среда е изцяло достъпна за хора в неравностойно положение.

Автор


Кристина Димитрова

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София