Проект 111: НОВИЯТ стар ГРАД

., УАСГ, София


за проекта


Разгледажда се зона от централната гадска част на София, на място, което и в миналото е било ключово за града и на което има доста паметници на културата.Целта на проучването на зоната и проекта към него е да се използва потока от хора за съживяване на междукварталните пространства .Заедно с това  се  предлага и създаването на интерактивен изложбен център на едно от  на  ключовите места  в зоната.


ПРЕДЛОЖЕНИЕЯ И ИДЕИ

 • Създаване на велоалеи и свързването им с вече съществуващите
 • Разкриване на археологически разкопки и експонирането им
 • Въвеждане на ограничения за допустимата височина на сградите в различните части на кварталите
 • Предложение за създаване на цветова гама за фасадите
 • „пробиване“ на дългите квартали с пешеходни зони, създаване на общи дворни пространства и връзка между тях
 • Предложение за вертикално озеленяване на места по улиците в посока С-Ю
 • Подмяна и промяна на осветлението
 • Създаване на нови места за сядане,нови спирки,кашпи,паркинги за колелета и т.н
 • Изправяне на уличната мрежа
 • Стесняване на уличните платна в посока  С-Ю
 • Промяна на организацията на движението по бул.„Ал. Дондуков“
 • Предвиждане на ново свързано застрояванеСъобразяване на височините в северните и южните части на кварталите
 • Запазване на растителността по улиците и в кварталите
 • Създаване на нови пешеходни пространства и зелени площи
 • Създаване на подземен паркинг по ул„Бачо Киро“
 • Промяна на характера на ул„Бачо Киро“ в пешеходна с ограничен автомобилен достъп
 • Предложение за експониране на нови арх.разкопки от източната стена на Улпия Сердика и оформяне на площадни пространства около тези места
 • Създаване на подходящ растер в пешеходната настилка, която насочва движението
 • Предложение за създаване на културно-исторически и информационен център.
 • В южните части на дългите квартали се създават полу-подземни паркинги, върху които се организират детски площадки

 

ЛИНИЯ НА ВРЕМЕТО /Музеен интерактивен изложбен център/

Новата структура се намира  в богата на културно и историческо наследство среда.Създава се връзка между старо и ново, история и бъдеще.Античната стена някога е имала ролята да разделя,но днес и точно на това място тя обединява.Мястото е ключово за града,важен кръстопът на пешеходния поток е.Тя има начало и край,а по цялото си протежение посетителите имат възможност да виждат историята под себе си(остъклен под)

Освен основната структура, се предвиждат и няколко второстепенни, но не по-малко важни, а именно няколко малки изложбени зали за временни изложби,туристически и информационен център,както и административна сграда към комплекса.

Входа в сградата е от мястото,където идва главния пешеходен поток,а изходът насочва посетителите към новосъздадените между-квартални пространства,в които се предвижда да се предлагат всякакви craft услуги и продукти,а също да има малки ателиета,кафенета и сладкарници.

Достъпът до сградата и начинът на зареждане се осъществява от сутеренното ниво,което е свързано с новопредвидения подземен паркинг по ул“Бачо Киро“ и частично по ул“Искър“.В южната част на комплекса е предвидено слизане в нивото на терена посредством  стъпаловидно площадно пространство,в което присъства и озеленяване,част от което е висока растителност.Създава се една приятна среда.

На долното ниво посетителят попадат в едно зелено и оживено площадно пространство,от което има визуален и физически достъп с арх. разкопки от античната крепостна стена.На това ниво има няколко обществени функции-наличие на книжарница и ателие,както и вход към Галерийната сграда.С пешеходна връзка под нивото на пътя би могло да се премине от едната кула на стената до другата.Също така се създава и връзка към подземния паркинг.

Автор


Милена Александрова

Университет: УАСГ, София