Проект 112: Преустройството на изгорял тютюнев склад в офис сграда

., УАСГ, София


за проекта


Теамата на проекта е за преустройството на един изоставен тютюнев склад в офис сграда.

Основна проблематика е включването на една силно руинизирана сграда, която от много години не е била в експлоатация,  в съвременния живот. Проектът се стреми да запази максимално идентичността на останалата субстанция и акцентира върху анализ на ценностните ѝ характеристики, вследствие на което, формира концепцията за обемно-пространственото решение на намесата.

Друг важен проблем е отношението към фасадите на изгорелия склад. Въпреки руинния им вид, техните пропорции, пластика, орнаменти и художествена стойност до голяма степен са запазена. Те придават идентичността в наши дни на склада. Говорят за архитектурните похвати от началото на 20-ти век, но също така и върху тях са оставили отпечатък повече от 100 години противоречива история. Тютюневият склад на Д. Шаки не е единична културна ценност, но е част от ансамбъл, което означава, че именно външната му визия се смята за най-значима. Проектът  запазва в  цялост фасадите, но не предлага пълна реставрация към оптимална дата, а остава фрагменти с консервирана разруха, които да дават сведения за целия живот на сградата. В интериор стените остават изцяло в „руинен“ вид, като единствено се работи за тяхното пространствено укрепванестойчивост. По този начин овъглената тъхла и запезените фрагменти мазилков слой контрастират на новите „лъскави“ матеирали на новопостроената част от сградата.

Друга не по-малко важна проблематика е за създаването на здравословно място за работа, като проектът се стреми да осигури на ползвателите естествена дневна светлина, изобилие от зелени площи за рекреация и офис клетки предлагащи различни споделени работни пространства.

Също така проектът има за цел да спомогне за обживяването на зоната на „Тютюневият град“ и поради това осигурява много обществено достъпни пространства, кафе на първия етаж и намира местоположение на музей посветен на тютюна, като по този начин се запазва и експонира и нематериалното културно наследство на мястото.

Автор


Минко Бориславов Павлов

Университет: УАСГ, София

Месторабота: архитектурно студио „Грид“