Проект 115: Рехабилитационен комплекс - гр. Банкя - Хотелски комплекс - бивша резиденция на Тодор Живков

., Нов български университет, София


за проекта


Бивша резиденция на Тодор Живков

Резиденцията е съставена от общо 5 блока по проекта – хотел със ресторант с голяма тераса на етаж 2, кино, СПА, фитнес, басейн с тераса и музейна част с възстановената стая на Тодор Живков по снимки.

Блок 1 – Хотелска част

План за реконструкция на блок 1

1. Изграждане на вътрешна топлоизолация(без термо мостове).

2. Подмяна на дограмата с нова с Uw стойност ≤ 0,80W/m²k с въздух плътна

лента.

3. Изграждане на вентилационна система с рекуператор.

4. Подмяна на хидроизолацията на покрива

5. Подмяна на декоративния камък с нов врачански камък

6. Подмяна на старите асансьори с нови

7. Монтаж на асансьор на източната фасада

за по лесен достъп на хора с увреждания

8. Изграждане на нови тоалетни и за хора с увреждания

9. Изграждане на нова конферентна зала

10. Изграждане на рампа за хора с увреждания

11. Изграждане рецепция и чакалня

12. Обновяване на стайте

13. Премахване ва фонтана пред обновеното фоайе

14. Възстановяване на стаята на Тодор Живков по снимки

15. Изграждане на изложбена зала с историята на Тодор Живков и България по време на социализма

16. Изграждане на нов по-голям фитнес и нови съблекални към него

17.Премахване на стъпалата межди Блок 1 и Блок 2 и сваляне на нивото до кота -

Етаж 1

Етаж 1 е на кота ±0,00 с застроена площ от 880 кв.м², на които са разположени фоайе с рецепция, чакалня с камина, тоалетни, стая за охраната, конферентна зала с 50 места, седем стой за по двама души и един апартамент и три асансьора.

Етаж 2

Етаж 1 е на кота ±3,50 с застроена площ от 950 кв.м², на които са разположени изложбена зала, възстановена стая на Тодор Живков, шест стай за двама души и два апартамента и три асансьора

Етаж -1

Етаж 1 е на кота -3,10 с застроена площ от 850 кв.м², на които са разположени складови помещения, фитнес, съблекални за фитнеса, магазин и един асансьор.

Етаж -2

Етаж 1 е на кота -6,05 с застроена площ от 135 кв.м², на които са разположени складово помещение и един асансьор.

Блок 2 – СПА/Рехабилитация

План за реконструкция по блок 2, кота -3,10

1. Изграждане на вътрешна топлоизолация(без термо мостове).

2. Подмяна на дограмата с нова с Uw стойност ≤ 0,80W/m²k с въздух плътна лента.

3. Изграждане на вентилационна система с рекуператор.

4. Подмяна на хидроизолацията на покрива

5. Подмяна на декоративния камък с нов врачански камък

6. Монтаж на асансьор за по лесен достъп на хора с увреждания

7. Изграждане на нови тоалетни и за хора с увреждания

8. Места за почивка с декоративна камина до тях или изкуствен водопад.

9. Нов зъболекарски кабинет с чакалня, лаборатория и рентген

10. Обновена по-голяма сауна с нови душове и чакалня

11.Нови по съвременни съблекални

12. Нов апартамент специално проектиран за хора с увреждания

13. Подмяна на малките кръгли прозорци с по-големи правоъгълни на топлата връзка между блок 1 и 2 като на по горното ниво за повече светлина в интериора.

14. Премахване на петте стъпалата в топлата връзка между корпус 1 и 2 и

смъкване на ниво с около 80 см

15. Възстановяване на фонтана пред блок 2

Етаж -1

Етаж 1 е на кота -3,10 с застроена площ от 935 кв.м², на които са разположени 8 стай за различни манипулации, една за групови тренировки, асансьор, тоалетни, места за изчакване с водопади срещу тях, четири кабинета за лекари, една стоя за сестри, зъболекарски кабинет, сауна и съблекални,

Етаж -2

Етаж 1 е на кота -6,05 с застроена площ от 930 кв.м², на които са разположени фоайе, осем стай за различни манипулации, места за изчакване с водопади срещу тях, асансьор, тоалетни, десет стай за по двама души помещение за хигиениста и стая предвидена за  хора с увреждания.

Блок 3 – обслужващ 

- кино, ресторант, кухня, складове, получаване на стока, изхвърляне на боклук, администрация и други.   

 

Блок 4 – Басейн  

План за реконструкция по блок 4, кота -3,10

1. Изграждане на вътрешна топлоизолация(без термо мостове).

2. Подмяна на дограмата с нова с Uw стойност ≤

 0,80W/m²k с въздух плътна лента.

3. Изграждане на вентилационна система с рекуператор.

4. Подмяна на системата доставка и филтрация на минералната вода в басейна .

5. Подмяна на облицовката в басейна и около басейна.

6. Повдигане на пода около басейна с дек система за да се избегне стъпалото около басейна

7. Изграждане на рампа от дек система по цялото протежение на топлата връзка между блок 2 и блок 4 за плавено избягване на стъпалото.

8. Изграждане на тераса от дървена конструкции пред южната фасада на блок 4.

9. Подмяна на хидроизолацията на покрива

10. Подмяна на декоративния камък с нов врачански камък

Етаж -1

Етаж 1 е на кота -3,10 с застроена площ от 720 кв.м², и басейн с размери 20м х 10м

 

 

XI. Блок 5

– обслужващ – с места за почивка на служителите, кухня и спални за служителите на комплекса, складови помещения за техника за поддържане на комплекса .

План за реконструкция по блок 5

1. Изграждане на вътрешна топлоизолация(без термо мостове).

2. Подмяна на дограмата с нова с Uw стойност ≤ 0,80W/m²k с въздух плътна лента.

3. Изграждане на вентилационна система с рекуператор.

4. Подмяна на хидроизолацията на покрива

5. Подмяна на декоративния камък с нов врачански камък

6.Обединяване на помещенията и изравняване на пода с кота ± 0,00 -котелното, огняр, дневна дажба, агрегат, работилница котелно и трансформатор и превръщане на голям склад.

7. Преустройство на нафтово стопанство на склад 2 и отваряне на гаражна врата

8. Преустройство на помещения за настаняване на служители

9. Добавяне на още тоалетни и душове

10. Изграждане на дневно помещение с кухня

 

Етаж 1

Етаж 1 е на кота ±0,00 с застроена площ от 405 кв.м², на които са разположени складове съблекални с тоалетни и душове за служителите.

Етаж 2

Етаж 1 е на кота +4,50 с застроена площ от 240кв.м², на които са разположени дневна с кухня за служителите, пет спални, тоалетни с бани, перално и складова помещение.

 

 

Автор


Петър Иванов

Университет: Нов Български Университет, София