Проект 117: Експониране и социализиране на обектите на културното наследство около хотел Рила, гр.София

., ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


 

  София – град с многовековна история :

 

     Археологията ни показва историята на Улпия Сердика и защо император Константин I Велики, я е нарекъл : „Сердика е моят Рим“. 

     Разглежданата от мен защитена територия на културното наследство попада в централна градска част на София.

 

Проучване – ситуация и проблеми :

 

         Зоната се намира между улиците Съборна, Алабин, Леге и Цар Калоян. Известен като „Константинов квартал“ на името на имп.Константин I Велики, по-късно и като Калоянова махала на името на севастократор Калоян.

         На археологическо ниво се намират :

 • богата резиденция, намираща се под Корекома - не е експонирана
 • баня под хотел Рила, при строежа на хотела има запазени и изнесени мозайки, останалата част е засипана
 • военна сграда под градинката пред хотела, част от крепостната стена - не e експонирана.

       Други проблеми в обхвата  :

 • Църквата „Свети Николай Мирликийски“ – не е експонирана добре
 • Градинката пред хотел Рила – не поддържана
 • Нарушен силует на ул.Леге и безлични калкани фасади
 • Сградата на ул.Алабин 39,паметник на културата, съборена по принуда през 2006г. - не е възстановена

 

Проектно решение :

 

 • Основна ми цел е експонирането на археологията,представена по нов, модерен начин . Използвам метод със стъклено покритие в настилката на различни места, реализирането на подземни зали галерии на археологическо ниво, реализиране на парковото пространство със запазване на идеята за водно огледало на мястото на градинката,със стъклени плоскости за естествено осветление на музейнете зали:
 •  Зала - крепостна стена чрез интерактивни устройства с любопитни факти и исторически данни за Сердика, зала музей на водата, акцентираща - значението на водата за града
 • Идеята ми е археологията да не бъде просто „камъни“, а да се превърне в „оживено място“ имаме възможност чрез новите методи на виртуалната реалност да видим миналото в по-голяма реалност и да се „разходим из него“.
 • Покриване на калканните стени на сградите по ул.Леге чрез зелени фасади.
 • Предвиждам паметник на Леге и Позитано като герои спасили София от опожаряване.
 • Предложение за ново застрояване за завършване на силуета, възстановяване на сградата на ул.Алабин №39

 

Проектно решение – сгради недвижими културни ценности на ул. Леге №1 и Алабин №39

 • Известна като хотел „Леге Паласъ“. Днес двете сгради са познати като „Жилищно- търговска сграда на братя Барух Конфино“. Сградата на ул.Алабин №39 е разрушена.
 • Проектното ми решение се изразява във възстановяване на обема на сградата и обединяването й с съседната, придавайки й една нова функция, а именно :

Виртуален музей – филиал към Регионален музей на София. Това е едно ново проектно решение, което според мен ще се впише много добре в обществените представи на хората. Наблюдава се липсата на такива мероприятия и занимания свързани с музейното представяне.В музеят ще бъдат също организирани различни представления, изложби на макети и други експозиции на археологически находки.

 • Фасадно решение – възстанових по снимков материал мансарден етаж,използвах метода на реплика на фасадни елементи с цел постигане на представителност на сградата в синхрон с новата й функция.

 

Автор


РОСИЦА НИКОЛОВА

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София