Проект 118: Проект “КЪЩАТА НА КАНАЛА“

гр. София, УАСГ, София


за проекта


     Проект “КЪЩАТА НА КАНАЛА“ е разработка свързана с реставриране, надстрояване и смяна на предназначението на една занемарена сграда, обявена за културно наслесдство. Къщата на канала се намира на ъгъла на ул.  „Гогол“,  бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, гр. София. Построена е през 20-те години на 20-ти век като собственост на учителя по химия Руси тонков. Към момента е със статут на културно наследство.

     Проектът планира преобразуване на обществената идентичностна къщата от окаяна жилищна сграда в учебен център.  Целта на проекта е да се представи новата функция на сградата с отличително присъствие, като същевременно консолидира вече съществуващата градска тъкън. Артикулацията между стария сецесионов образ и новата архитектурна намеса ще предизвикат новото физическо присъствие на сградата.

    ‘’Къщата на канала’’ дава възможност за ръзширяване като намира над себе си подпокривно пространство, което в рамките на този проект е модифицирано в изцяло нова структура. По този начин новата архитектурна намеса ясно се отчита като такава, “старото” остава непокътнато, а “новото” се отличава и приема като съвременна дейност.

    Проектът предвижда смяна на гредореда с бетонови плочи, нова стълбищна клетка с инвалиден достъп, изграждане на нов трети етаж с възможност за достъп до покрив терасата /4етаж/, укрепване на фасадите и добавяне на термоизолация.

Къщата се състои от един полувкопан, два надземни и един нов, трети етаж, организеран в новодобавения обем. в полувкопания етаж се разполага кафе/сладкарница, като към нея е обособен  част от двора под формата на външна тераса. На първи и втори етаж са разположени рецепция, складове, хранилище и учебни зали, а на третия етаж - читалня с библиотека и учителска стая. Предвиден е и достъп до покрив терасата на новото тяло, където се равива озеленена зона за отдих.

Автор


Симона Хаджиева

Университет: УАСГ, София

Месторабота: Архитектурно студио “Амфион”