Проект 119: # КАМБАНИТЕ

., УАСГ, София


за проекта


# КАМБАНИТЕ

Монументът „Камбаните“ е деклариран с писмо № 84/06.02.2004 като групова недвижима културна ценност. Намира се в Малинова долина, „Местност Камбаните“, пл. №848, кад. лист №№741 и 758, извън регулация.
Основните архитектурни елементи, които изграждат монумента, са четири кръстовидно вързани L-образни пилона, ориентирани по световните посоките. Те оформят централния, висок 37 метра вертикален акцент на ансамбъла, който навежда мисълта за камбанария. Във вътрешното пространство, създадено от пилоните са разположение основните камбани, предназначение за изпълнение на музикални изпълнения.

Около основното вертикално тяло е изградена 60 метрова хоризонтална композиция от два полукръга, конструирани с разлика в нивата. Двата полуринга са изградени от модулни бетонни сегменти, разположени конвексно в единия полукръг и конкавно в другия. Всички са еднакво отделечени от центъра на монумента и в това е заложена основната идеята за единство и равноправие на народите.Монументът е разположен в специално изградения около него уникален лесопарк „Международен парк на мира”.
 

Проектът представя сценарии за развитие на парк „Камбаните.Той е следствие от лична симпатия към територията и впечатление от повишаващия се обществен интерес на гражданите и чужденци.
От историческа гледа точка има информация за монуемнта от 2004 година, но не са намерени документи за:
 - отнемането на 275 дка от първоначалните параметри на парка;
 - намесата за берелефа на Людмила Живкова;
 - стълбите, ситуиарани в посока север от четирите високи пилона (объркващи подхода към монумента);
 - ценността на растителността;

Концпецията за НАМЕСА се дели на 3 нива:
1. Устройствена:
-  промяна в пътните връзки;
- удължаване на велоалеята, стигаща до Младост 4 в посока бул.„Александър Малинов“ и ул. „Витошки камбани“;

- преместване на първа и последна спирка на автобус 413;
2. В рамките на територията:
– съсредоточаване на функционални центрове за оживяване на територията с нужни типови малки павилиони, включващи : сцена, 3 павилиона за консумация на храна и напитки, 2 обществени тоалетни, павилион за градинар, павилион за храна и 2 автобусни спирки.
- замислена е нова алейна мрежа, спортна зона и преорганизиране на паркинг местата;

/Всички намеси от това ниво са съобразени с детския мащаб, който се корени в символиката и първоначалния замисъл на Камбаните./

3. В рамките на монумента – поставяне на елементи с QR кодове върху бетонените блокове, където са отнети камбани.

ФОРМАта на павилионите следва отпечатъка на камбаната и всичко си върти около кръга. Дървеният материал е съобразен и подчинен спрямо монументалността на съществуващите структури. Настилката е червена с целта да бъде в контраст с лесопарка, подчертаваща нуждата от природа в тези презастрояващи се околни територии.

Проектът е подготвян с водещ преподавател арх. Емилия Кълева по предмета СИК (сгради в исторически контекст) към УАСГ.

 

Автор


Сияна Георгиева

Университет: УАСГ, София