Проект 120: Детска библиотека "Пинокио"

град Колоди, Италия, УАСГ, София


за проекта


Идея:
Колоди е градче, намиращо се в Централна Италия – Тоскана. Античната  част от града прилича на водопад от малки къщички, започващ от древната крепост на върха  и спиращ пред  Вила Гарцони. Само след известно разстояние градът преминава в композиция, състояща се от типичния стил на средновековни сгради, богатата орнаментика на бароковата вила и отличителната сграда на средновековната  фабрика за хартия.
Градът е характерен с  еднородната си структура от малки къщички и стръмни, тесни улици, непроменени от времето, когато  Карло Лоренцини, прекарвайки значителна част детството си в града, е гонил пеперудки по тях. Градчето става популярно именно благодарение на споменатия Карло, който в бъдеще се превръща в създателя на приказката и образа на Пинокио и става международно известен с псевдонима, който си избира - „Колоди“.
Раждането на „Приключенията на Пинокио“ става основен момент в историята на града. По този начин мястото се сдобива със своя нематериален символ – приказката. Тя определя съвсем нова посока на поведението му. Градът е толкова пропит от приказката, че тя се превръща в основен мотив при всяко действие за развитието му. Така тя започва да изгражда обвивка, която се материализира в преки не-архитектурно-пространствени препратки. 
Така стигаме до сегашния момент, в който фондация „Колоди“ (грижеща се за развитието на града) и Италианското правителство имат амбициите да превърнат града в „Европейска столица на детството“. Именно на това се основава и метафоричния прочит на средата и изводът, че тя е в процес на метаморфоза – предстои раждане на новата материя през филтъра на структурата на града и споменатата вече обвивка. Раждане на нови пространства, запечатани чрез „отнесената“ обвивка, носещи характеристиките на старите.
Това раждане е ситуирано на място, носещо характера на метаморфозата в различни проявления:

Ситуационно решение:

Мястото се намира в северната част на град Колоди и се разполага между двете основни улици пресичащи селището и сключващи се пред входа на една от главните му забележителности– Парк Пинокио. Терена е пресечен на две, близки по площ една с друга, части от река, течаща в посока север-юг.
Включвайки в себе си постройки от далечното минало, ситуационния терен оформя композиция с рамка от многогодишни структури, попили духа на приказката. Нужно е преминаване на посетителите през контрастната композиция от стари и нови структури, придавайки усещане за приказното.

Функция и композиция:

Проекта представлява разнообразно обемно тяло, условно разделено на 2 части, свързани чрез затворен мост, преодоляващ разликата в нивата. Концепцията за разпределянето на функциите на сградата е съобразена с духа на бившото предназначение на старите постройки.  Функционалното съдържание на проекта включва в себе си 7 основни зони, достъпни чрез пространството на главното фоайе. Основна композиционна роля заемат нововъзникналите пространства от „експандираната“  материя, които имат за цел да създадат уют и усещане за приказното, включвайки в себе си следните фактори – различна мащабност, материален и времеви контраст и неизказаност.

  1. Библиотека
  • Читални – читалните се намират на втория етаж на сградата и са насочени към североизток за допускане на равномерна светлина. Зонирани са по четирите детски възрастови категории. Други възможности дават пространствата, наречени „приказни зали“, които служат за четене на приказки на групи от деца, както и отделен вид дейности, организирани от аниматори.
  • Книгохранилище
  1. Медиатека
  2. Кафе/бар
  3. Администрация
  4. Куклен театър – кукленият театър е основна зона на сградата, оформяща сградата като културен център.
  5. Изложбени пространства

Автор


Степан Саркисян

Университет: УАСГ, София