Проект 121: Жилищно търговска сграда на братя Хаимови

бул. „Стефан Стамболов“ №30, район „Възраждане“, ВСУ"Любен Каравелов", София


за проекта


         Групов курсов проект: Жилищно търговска сграда на братя Хаимови, бул. „Стефан Стамболов“ №30, район „Възраждане“. Архитектурно- строителен паметник на културата с категория „местно значение“, обявен в държавен вестник брой 40/ 1978г., деклар. С писмо №4469/22.08.1986г.

         Сградата се намира в централната част на столицата. Участва в анасамбъла архитектурни паметници по бул. „Стефан Стамболов“. Ситуирана е в западната част на УПИ VI-6, 190 кв.м., местност „Зона Б 2“. Сградата е на уличната регулационна линия, построена на калкан от север със същата сграда, също архитектурен паметник.

         Постройката се състои от партер с мецанин, 2 жилищни етажа и необитаемо таванско помещение. Под цялата сграда има мазе. Конструкцията е масивна с носещи тухлени стени и подово конструкции от гредоред. Покривната конструкция е дървена.

         Плановата схема в жилищните етажи е коридорен тип, на етаж има 2 апартамента, които не са равностойни- единият е с 3 стаи, а другият с 4. Вертикалната връзка е дублирана с цел отделяне входа за прислугата. Решението на обслужващата връзка не е удачно, тъй като прислугата трябвало да минава през балконите. На западната фасада откъм бул. „Стефан Стамболов“, дневните в апартаментите са подчертани с правоъгълно еркерно издаване. Мецанинът, свързан с магазините на партера е служел за складови помещения.

         Външният облик на сградата е решен в стил „сецесион“. Западната фасада е симетрична и е характерна за стила чрез редуването на еркери, които обединяват две нива- тива придава раздвиженост на фасадата. Сградата е силуетно раздвижена чрез подчертаване на централната ос и чрез стръмни гибели в осите с еркерите.

         На сградата се придава нова обществена функция с цел социализиране на паметника на културата- на първите 2 нива се развива кафене/ сладкарница и се запазва съществуващия банков клон. Моментото решение на банковия клон е неудачно и затова се прибягва до възстановяване на първоначалния образ чрез дубликат на оригиналната дограма (запазена е в другата част на сградата). Жилищните нива се превръщат в хостел с 5 стаи, 2 бани, 1 тоалетна, 1 кухня и 1 общо пространство на етаж. Към помещенията на хостела се придава и подпокривното пространство, което е отредено за социализация и събирания- има зона спорт, зона за четене и зона релакс.

Автор


Николина Руменова Виденова, Стефан Венелинов Александров

Университет: ВСУ"Любен Каравелов", София